Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Rosendal
Foto: Arkitektbyrån Edge

Klimatanpassad dagvattenhantering i Uppsala

Klimatförändringarna ställer nya krav på kommunernas dagvattenhantering. I Uppsalas nybyggda stadsdel Rosendal har innovativa blå-grön-grå lösningar testats i full skala – lösningar som både kan hantera skyfall, rena vattnet och förbättra miljön för stadens växtlighet.
– På så sätt blir även kraftigt regn en resurs, förklarar miljöstrateg Johan Eriksson på Uppsala kommun.

I sydöstra Uppsala växer sakta men säkert nya stadsdelen Rosendal fram, en modern, tät stadsstruktur med många funktioner. Men det är inte bara det som syns på ytan som är innovativt i Rosendal – även under marken döljer sig helt nya lösningar.

– I Rosendal ville vi få till en flerfunktionslösning för dagvattnet, säger Johan Eriksson. I klimatförändringarnas spår kommer vi dels att behöva ta hand om större vattenmängder på en gång, dels kommer vi att behöva få till ökad grönska i staden för att skapa mer skugga och på så sätt sänka temperaturen.

De nya blå-gröna lösningarna handlar därför inte bara om att kunna leda bort och rena stora mängder vatten, utan också om att skapa möjlighet att fördröja och samla vattnet på ett ordnat sätt för att på så sätt kunna använda det som vattenlager till stadens växtlighet.

– Då slipper vi åka runt och vattna eftersom systemen i mångt och mycket blir självförsörjande.

Tvärdisciplinärt projekt

Men att bygga helt nya tekniska lösningar, där vatten bland annat ”magasineras” under vägbanan och andra hårdgjorda ytor är inte helt enkelt. Uppsala kommun har heller inte varit ensamma i det här utvecklingsarbetet, utan har ingått i ett Vinnovafinansierat projekt om hållbara, urbana, multifunktionella dagvattenkonstruktioner. Björn Schouenborg, seniorforskare på RISE, har varit projektledare.

– Vi har kunnat samla en väldigt bred, tvärdisciplinär kompetens och har varit ett stöd i utvecklingen av olika möjligheter, säger han.

Jag skulle säga att det här helhetsgreppet är det som är riktigt nyskapande

Både tekniska lösningar och förändrade regelverk

Många projektpartners har dessutom varit direkt engagerade i Rosendalsprojektet och har kunnat utveckla och samtidigt nyttja den nya kunskapen.

– På så sätt har vi kunnat se hela kedjan, och inte bara skapat nya tekniska lösningar utan även kunnat jobba med till exempel policy- och regelförändringar som har gjort det möjligt att implementera innovationerna, trots att de inte finns med i det konventionella regelverket.

Till exempel har det varit svårt att få entreprenörer och fastighetsägare att ta på sig långtgående garantier för de nya systemen, helt enkelt för att de inte är testade innan.

– Där har vi på kommunen fått ta på oss ansvaret, och då har det varit bra att ha hela det här sammanhanget med duktiga, kompetenta människor inom Vinnovaprojektet, säger Johan Eriksson.

– Jag skulle säga att det här helhetsgreppet är det som är riktigt nyskapande, och RISE har fått med  de nödvändiga kompetenser som behövdes.

Lösningar tillämpas i hela Uppsala

Nu byggs Rosendal vidare, men även i övriga delar av staden börjar de nya lösningarna att tillämpas berättar Johan Eriksson.

– Något som är ganska unikt med Uppsala är att det är grundvattnet som är vår vattentäkt, och därmed sker all nybyggnation ovanpå vattentäkten. Det är mycket positivt att vi med de nya lösningarna kan minska belastningen av föroreningar både i grundvattnet och i Fyrisån, och vi utvärderar hela tiden hur de fungerar i daglig drift. Tekniken mognar, och där vi bygger nytt är det den här typen av dagvattenlösningar vi använder.

 

Bild: Arkitektbyrån Edge

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.