Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kemisk återvinning av PET skapar nya produkter

Kemisk återvinning av PET skapar nya produkter

Plast blir ny plast, som blir ny plast, som blir… Att utnyttja material i ett kretslopp är viktigt för att vi ska nå de nationella miljö- och klimatmålen och de globala målen i Agenda 2030. Specialkemikoncernen Perstorp deltar nu i ett projekt för kemisk återvinning av PET-förpackningar i stor skala. Och ser en tydlig potential i att utveckla och producera nya produkter för sina kunder.

Christian Andersson

Du sköljer ur, samlar in och går till återvinningen. Men tyvärr, många av de plastförpackningar som vi källsorterar finns det ingen efterfrågan på. I stället för att återanvändas skickas de till förbränning. Det gäller bland annat vissa PET-förpackningar, som färgade flaskor eller tråg för köttfärs. Kvaliteten på plasten är ofta dålig på grund av föroreningar och färg.

Den globala kemiindustrikoncernen Perstorp är ett av många företag som strävar efter att sänka sitt klimatavtryck och erbjuda fler gröna och hållbara lösningar. Att kunna återvinna råvarorna är en viktig del omställningsarbetet. Perstorps produkter finns i dag nästan överallt, som komponenter i bland annat plaster, glas och smörjmedel.

Utvecklar process för kemisk återvinning

Som ett led i att bli mer hållbara samarbetar Perstorp därför med RISE för att utveckla en process för kemisk återvinning av PET-förpackningar. Detta genom så kallad depolymerisering som syftar till att bryta ned de långa molekylkedjorna i PET till enklare molekyler, så kallade monomerer (se faktaruta). I Perstorps fall blir PET till kemikalien BHET, som kan utgöra basen för att göra ny PET eller för att utveckla nya produkter.

– Det skulle till exempel kunna bli färger, ytbeläggningar, strukturskum eller förpackningsmaterial som Perstorps special-PET Akestra som används i olika typer av livsmedelsförpackningar, säger Christian Andersson, processteknologispecialist på Perstorp.

Han ser stora fördelar med att använda just förpackningsavfall för den här typen av kemisk återvinning:

– Det är en förhållandevis väldefinierad råvara som gör det möjligt att utnyttja det kol som redan använts för att skapa förpackningarna. Genom att använda det kolet minskar i sin tur behovet av nytt fossilt kol. I och med depolymeriseringen skapas en kemikalie som passar väl in i vår och våra kunders värdekedja.

Viktigt med oberoende LCA-studier

RISE har sedan 2017 arbetat med att utveckla koncept för att återvinna PET-plast. Målet är att skapa ett system för storskalig materialåtervinning. Det har visat sig att mekanisk återvinning fungerar dåligt, men att just depolymerisering ger ett bra resultat. Framför allt visar den undersökta produkten en hög renhet efter behandlingen.

Projektet har letts av Karin Lindqvist, senior forskare på RISE och finansierats av RE:Source, ett innovationsprogram för hållbar materialanvändning:

– Med hjälp av livscykelanalyser, LCA, arbetar vi för att kunna simulera och optimera en framtida produktion av återvunnen PET baserad på en monomer som kommer att vara miljömässigt hållbar och fördelaktig jämfört med fossilbaserad råvara.

RISE har undersökt hur stora de miljömässiga vinsterna kan bli när material utnyttjas cirkulärt.

Studierna har visat att klimatpåverkan kan minskas med 55 procent när avfall används som råvara jämfört med fossil råvara. Men för det krävs en optimerad process för att få ut så mycket monomer som möjligt, samtidigt som el- och vattenförbrukningen kan hållas på en låg nivå.

Värdefulla insikter inför framtida projekt

Christian Andersson på Perstorp lockades av att delta eftersom han tycker att projektet på ett tydligt sätt kombinerar hållbarhetsarbete med ingenjörskunskap. Han ser LCA-studierna som den kanske viktigaste komponenten i samarbetet med RISE. Att få tillgång till studier gjorda av en oberoende part väger tungt inför Perstorps fortsatta beslutsprocess. Just nu diskuteras om det går att starta produktion av återvunnen PET vid Perstorps anläggning i Stenungsund.

– Kemisk återvinning av PET i stor skala har hittills bara applicerats i begränsad omfattning. RISE är den organisation i Skandinavien med mest erfarenhet av forskning och utveckling. Att följa och delta i arbetet från start till mål ger mycket värdefulla insikter och kunskaper för våra framtida process- och produktionsutvecklingsprojekt, säger Christian Andersson.

Kemisk återvinning av plast och textil

Kondensationspolymerer (till exempel det vi ofta ser som material i kläder - polyestrar och polyamider, mer känt som nylon) är långa molekyler som består av labila bindningar som kan brytas ner selektivt. Processen kallas depolymisering och frigör – i fallet PET – monomeren BHET (bishydroxy etylterftalat), som är byggstenen för ny PET-plast. Utav monomeren bildar man nya polymer som kan användas för att exempelvis spinna polyesterfibrer som vävs till textil. Monomeren kan även användas som baskemikalie i olika kemiska processer.

Om Perstorp

Perstorp är en koncern inriktad på specialkemi med huvudkontor i Malmö. De tillverkar bland annat komponenter för plaster, glas, smörjmedel, miljövänliga biobränslen och kvalitets- och livslängdsbevarande kemikalier för jordbruks- och livsmedelsindustrin. Perstorp har cirka 1 500 medarbetare och omsätter 10 miljarder kronor. Ägs sedan 2022 av malaysiska Petronas Chemical Group.

Karin Lindqvist

Kontaktperson

Karin Lindqvist

Forskare

+46 70 780 62 62

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.