Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kan trästugor ersätta tält i krisområden?

Hur kan boende i krisområden, där infrastruktur och byggnader saknas, skapas med mer hållbara lösningar än de lösningar med tält och förstärkta tält som ofta används idag? Kan koncept med kvarter med trästugor utvecklas med utgångspunkt från prefabricerade småblock med trästomme?

Idag skickar Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB), Rödakorset och andra hjälpaktörer till krisområden där det saknas ordnade boenden som efter tex jordbävningar, skogsbränder, orkaner och krig. Under det senaste året har Europa drabbats av kriser i form av krig och jordbävningar. Klimatförhållandena i de drabbade områdena kan under vinterhalvåret bli sådana att ett boende i tält kan bli en utmaning.

Möjligheten att kunna bygga bättre för klimatanpassade semipermanenta boenden med högre boende kvalitet och med trä som bas till samma kostnad som tält har undersökts. Med andra ord: Kan trästugor tillverkade av den svenska husindustrin ersätta tält i krisområden?

Genomförda intervjuer med kommuner i Ukraina, Turkiet, MSB, UNHCR med flera aktörer i biståndsbranschen gav en lista med förutsättningar för att bygga. Förhållandena på plats är oftast mycket enkla, dåliga vägar som inte bär tung trafik, ingen tillgång till lyftkranar på platsen och ibland inte ens el för att ladda skruvdragare. Det innebär att byggsystemet behöver bestå av lätta byggelement som av 2–4 personer kan lyftas och monteras på enkla grundläggningar med handkraft och enkla verktyg.

Förstudien visade att ett nygammalt koncept med prefabricerade så kallade småblock kunde bli utgångspunkt för att möta de listade förutsättningarna. Ett byggsystem med lätta byggelement för montage av lokalbefolkning utan särskild utbildning under en dag skulle vara fullt möjlig. Konceptet skulle i sin helhet bestå av små kvarter med tex 8 bostäder om 16 eller 20 kvm utan el och VVS runt en funktionsbyggnad med köks- och hygienutrymmen. Bostäderna skulle levereras som platta paket och funktionsbyggnaden som ett färdigbyggt volymelement.

Även en mindre samlingslokal i samma enkla byggsystem skulle kunna utvecklas för olika behov som exempelvis sjukstuga, förskola/skola till gemensamhetslokal. Med sikte på en på en möjlig brukstid på 1–10 år eller till och med längre för byggnaderna samt möjlighet till återbruk av demonterade element i framtida permanenta boendelösningar som ska byggas. 

Ett svenskt trähusföretag har en produktutvecklingsprocess som redan är utvecklad och som kan förenklas/anpassas för att passa det tänkta konceptet. Under hösten 2023 pågår utvecklingen av ett pilotprojekt för att skicka ett antal stugor till Turkiet och/eller Ukraina för ett sk Proof-of-Concept för att verifiera konceptets funktion och kostnad.

Finansiär och medverkande 
Smart Housing Småland och företags inkind engagemang

Vidare läsning
Smart Housing Småland

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

Magnus U Falk

Kontaktperson

Magnus U Falk

Projektledare

+46 10 516 50 37

Läs mer om Magnus U

Kontakta Magnus U
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.