Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kalibrering av instrument

Kalibrera och spara pengar

Mätinstrument som visar fel utan att någon vet om det kan bli oerhört kostsamt och innebära ett stort merarbete. Emellanåt leder det till produkter som är så felaktiga att hela produktserier måste återkallas. Att låta kalibrera sin utrustning regelbundet är därför en både billig och bra försäkring.

Kalibrering av ett mätdon visar hur mycket dess mätresultat avviker från en definierad normal. Det viktigaste är inte att mätdonet visar rätt – utan att man vet hur stor avvikelsen är. I vissa fall kan det vara aktuellt att trimma mätinstrumentet så att det visar rätt, medan det i andra fall kan vara bättre att låta bli och i stället ta hänsyn till avvikelsen i produktionen.

– Genom att kalibrera sina mätdon regelbundet får man en bra översikt av hur objekten beter sig över tid och om driften är för stor. Inom industrin är det viktigt att kalibrera ofta, så att man inte hamnar i ett läge där man börjar få massor med kostsamma reklamationer. Även om många förstår vikten av kalibrering kanske man inte greppat hur mycket det kan kosta i slutänden eller vilken risk det i vissa fall kan medföra för konsumenter om man inte gör det, påpekar Petra Lantz, enhetschef för avdelningen Kontroll och kalibrering på RISE.

Brett tjänsteutbud

RISE erbjuder ett brett utbud av kalibreringstjänster, både under ackreditering och på en mer avancerad nivå eftersom RISE har rollen som nationellt mättekniskt institut och är värd för de flesta av Sveriges riksmätplatser. Det innebär också ett nära samarbete med andra internationella institut med samma uppdrag som RISE.

– Vi har en mix av ingenjörer och forskare med hög kompetens som jobbar med kalibrering hos oss. Den här kompetensen gör oss helt unika – andra kalibreringsleverantörer i Sverige anger ofta sin spårbarhet via oss, säger Mats Olsson, forsknings- och affärsutvecklingschef för avdelningen Kontroll och kalibrering på RISE.

Inom industrin är det viktigt att kalibrera ofta

På hemmaplan eller på fältet

Kalibreringen kan antingen utföras hos RISE eller som fältkalibrering på plats hos företaget.

– Fältkalibrering passar till exempel bra om det rör sig om känslig eller tung utrustning som är svår att flytta eller om man har ett stort antal mindre mätinstrument som ska kalibreras samtidigt, säger Petra Lantz.

Utöver kalibrering erbjuder RISE också tjänster kring trimning och kontroll av mätdonen. Kontroll är nära kopplat till kalibrering, men handlar om att säkerställa att mätvärdena håller sig inom angivna krav. En våg som används i butik får till exempel inte visa flera gram för mycket.

– Omvänt kan en våg som visar för lite resultera i stora ackumulerade kostnader för företaget, säger Mats Olsson.

Som exempel kan nämnas bensinstationer, där större anläggningar kan ha en omsättning på 100 kubik drivmedel i veckan. Även om bensinmätarna håller sig inom den tillåtna avvikelsen på plus/minus 0,5 procent kan det innebära stora ackumulerade differenser. Om mätarna visar 0,5 procent för lite och omsättningen är 100 kubik skulle det kunna innebära förlorade intäkter på runt 750 000 kronor på ett år.

– För att undvika den typen av stora ackumulerade fel blir vi ofta anlitade att göra kontroller betydligt tätare än vad lagen föreskriver, berättar Mats Olsson.

Utbildning för mätdonsansvariga

RISE hjälper också till med utbildningstjänster på området, till exempel för mätdonsansvariga och produktionspersonal som behöver veta hur de ska hantera mätresultaten efter en kalibrering.

– Om mätdonet visar fel måste man ta med det i beräkningen. Förutom det måste man ta hänsyn till en viss mätosäkerhet. Därför är det viktigt att känna till och utgå från båda dessa aspekter när man tittar på eventuella avvikelser, säger Mats Olsson.

Petra Lantz

Kontaktperson

Petra Lantz

Enhetschef

+46 10 516 59 69

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mats Olsson

Kontaktperson

Mats Olsson

Affärsutvecklare

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.