Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Jamtlis steg mot en digitaliserad museiverksamhet

Jamtli, ett av Sveriges största länsmuseer undersöker digitaliseringsmöjligheter inom ramen för det EU-finansierade projektet Digikraft. Genom att samordna digitala system och smarta lösningar för samlingshantering förbereder Jamtli sig för en mer tillgänglig och effektivare museiverksamhet.

Tre museer på en plats

Jamtli kan beskrivas som tre museer på en plats: länsmuseets kulturhistoriska utställningar, friluftsmuseet med kulturhistoriska hus och ett historiskt jordbruk samt Nationalmuseum Jamtli som visar utställningar med verk ur Nationalmuseums samlingar.

– För ett museum är samlingarna kärnan och basen för verksamheten. Jamtli bedriver en aktiv samlingsförvaltning liksom arkeologisk och byggnadsantikvarisk verksamhet, inleder biträdande museichef Christina G. Wistman

jamtli
Foto: Jamtli

Nutid och framtid

Inom ramen för det EU-finansierade projeket Digikraft önskade Jamtli få stöd att undersöka hur en del av deras verksamhet, samlingsförvaltningen med föremål, konst, arkeologi, fotografier och stödsamlingar som etnologiska dokumentationer, kan utvecklas med digitala system.

– Det är av stor vikt, inte minst för samlingsförvaltningen på ett museum att ha bra digitala system för sökbarhet för att upprätthållande av ordning och kontroll. Jamtli planerade ett större digitaliseringsprojekt för att tillgängliggöra samlingarna via nätet och kom då i kontakt med Digikraft-projektet och insåg att vi kanske skulle kunna få hjälp i vår inledningsfas. Och det fick vi! säger Christina G. Wistman

Flera av de stödsystem som man använder i verksamheten var antingen föråldrade, saknade funktionalitet för att kunna integreras i verksamheten eller var beroende av enskilda personers kunskaper för att kunna användas eller utvecklas.

– Vi insåg att Jamtli står inför ganska komplexa utmaningar, på gott och ont, det finns flera olika system och i den bästa av världar kan dessa prata med varandra. Vi önskade hjälp hur vi skulle komma vidare och framför allt få hjälp med en kravspecifikation, fortsätter Christina G. Wistman

Vi insåg att Jamtli står inför ganska komplexa utmaningar, på gott och ont

Christina G. Wistman biträdande museichef på Jamtli

Optimering och tankar i rörelse

Genom coachning och noggranna analyser av RISE har Jamtli fått, inte bara tekniskt stöd utan även en förståelse för hur deras nuvarande system och arbetsprocesser kan optimeras.

– Jamtli har fått jättefin coachning och det har betytt mycket att få prata om utmaningarna och även inventera både hur vi jobbar och i vilka system. Vi har fått hjälp med att reda ut frågor, vi har fått en gedigen rapport med råd om hur vi kan ta projektet vidare och därmed en bra bas för vårt fortsatta interna arbete, säger Christina

Ett förändrat synsätt på verksamheten har stimulerat tankarna och lett till nya insikter för hur museet ska formas i framtiden.

– Vi ser verksamheten på ett annat sätt och det har satt tankarna i rörelse, men framför allt har vi fått upp saker till ytan och fått verktyg för hur vi kan tänka vidare. Och framöver önskar vi såklart samordnade system för en allt stabilare och mer tillgänglig samlingsförvaltning, avslutar Christina

Digikraft - Vi vill göra ditt företag starkare

Digikraft är ett projekt som stödjer små och medelstora företag i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen att påbörja eller komma vidare i sin affärsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Det finns tre erbjudanden för att nå företag med olika utvecklingsbehov. 

Läs mer om Digikrafts erbjudanden

Victor Kardeby

Kontaktperson

Victor Kardeby

Senior Forskare

+46 10 228 41 76

Läs mer om Victor

Kontakta Victor
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Stefani Rydblom

Forskare

Läs mer om Stefani

Kontakta Stefani
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Dryckesbuan möjliggör kostnadseffektivisering för mikrobryggerier

Dryckesbuan är en speditör för mikrobryggerier i Jämtland Härjedalen och har inom ramen för EU-projektet Digikraft fått hjälp i att ta fram ett digitalt verktyg som minskar administrationen och gör mikrobryggerierna mer kostnadsef…
Berättelse

Matematikvågen, ett nytt digitalt- och pedagogiskt verktyg för matematikinlärning

Diggalikamed är ett företag som erbjuder ett pedagogiskt verktyg för att lära sig matematik. Inom ramen för EU-projektet Digikraft har företaget fått hjälp att utveckla ett nytt verktyg, Matematikvågen. Målet med verktyget är att …
Berättelse

Ny digital lösning ger fordonsägare bättre koll på service och garantier

Northbike, en av Nordens största återförsäljare av bland annat snöskotrar och fyrhjulingar, har inom ramen för EU-projektet Digikraft undersökt hur fordonsägare kan få bättre koll på sin service och bevara sin garanti. Genom en ny…
Berättelse

En resa mot en förbättrad kundtjänst för Östersundshem

En genomlysning av verksamheten för att förbättra interna processer – det har Östersundshem AB fått hjälp att göra inom ramen för EU-projektet Digikraft. Just nu pågår ett arbete för att effektivisera deras kundtjänst med hjälp av…
Berättelse

Sunds Fibertech satsar på hållbart samarbete och miljöansvar

Sunds Fibertech i Timrå säljer maskinutrustning för tillverkning av träskivor och har ett stort fokus på att miljöeffektivisera anläggningar runt om i världen. Genom sitt deltagande i Digikraft ser företaget stora möjligheter att …
Berättelse

Nytt digitalt feedbackverktyg förbättrar arbetsmiljön för bygg-och vägarbetare

Ett digitalt feedbackverktyg för att säkra arbetsmiljön för bygg- och vägarbetare – det har företaget Safe at Site utvecklat inom EU-projektet Digikraft under 2022. Just nu testas den första versionen hos slutkunder och ska utvärd…
Berättelse

En digital mötesplats för engagerade inom jämställdhet

Det sociala företaget GLOW4equality har genom sitt deltagande i EU-projektet Digikraft fått stöd i att upptäcka och implementera en ny digital communityplattform, för att ytterligare främja kvinnors rättigheter. Denna plattform st…