Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Malin Frenning

“Jag är stolt över att ha varit med och skapat en del av det vi tar för givet idag”

Hon har drivit förändringsprocesser sedan mitten av 90-talet, mitt i den svenska digitaliseringsresan. Nu vill Malin Frenning stärka RISE som möjliggörare av svensk innovationskraft.
– Jag är stolt över att ha varit med i utvecklingen av mycket av det vi idag tar för givet. 
Malin Frenning är ny vd på RISE.

Malin Frenning tillträdde tjänsten den 2 oktober 2023. Hon kommer närmast från rollen som affärsområdeschef på teknikkonsulten Afry, men har en lång karriär bakom sig som ledare med tydligt teknik- och förändringsfokus.

– Den röda tråden i min karriär har varit samhällsfrågan och att jag varit med och skapat den digitala förändringsresan, säger hon. Jag gick maskinteknisk utbildning i Luleå i början av 90-talet och sökte mitt första jobb på Televerket, som när jag började hade blivit Telia.

Ledde arbetet med 3G-utrullningen

Det blev en 22-årig expansions- och förändringsresa mitt i den svenska digitala omvandlingen på Telia. Malin Frenning hann bland annat arbeta som chef för International carrier och de första helägda kablarna där dagens internet transporteras, projektledare för  den nationella 3G-utrullningen och bredbandschef med uppdrag att transferera koppar till fiber med ännu fler kunderbjudanden byggt på nya möjligheter

– Så här i efterhand är jag stolt över att ha varit en del av den förändring som vi tar för givet idag, när vi möts i ständiga videomöten på jobbet och kollar senaste avsnittet av favoritserien på vägen hem.

– Men att driva förändring är inte enkelt. Idag kan man skoja om att ha hört argument som att “ingen vill se på tv på bussen” eller “det finns väl ingen poäng att ha tv i bredbandet, det finns ju redan andra jack i väggen”, men när man är mitt i det är det inte konstigt att tycka olika. Ingen vet ju facit. Att leda ett sådant förändringsarbete, där man måste göra avvägningar och vägval utan att veta vad som är det rätta, kräver mycket av alla inblandade. Men det är också tillfredsställande när man når sina mål och kan fira dem tillsammans.

Med ett starkt och ständigt föränderligt RISE ökar chansen att Sverige kan försvara och utveckla landets roll som ledande kunskaps-, innovations- och industrination.

“RISE kan påverka samhällsutvecklingen”

Dessa erfarenheter tar hon med sig till RISE, med uppdraget att implementera bolagets nya strategi, innehållande satsningar inom bland annat klimat och miljö, digitalisering samt hälsa och välfärd.

– RISE har en unik roll i samhället som stöd både åt näringslivet och offentlig sektor. Vi kan påverka samhällsutvecklingen inom alla de stora omställningsfrågorna – inte minst klimat, miljö och digital omställning. Vi är ett forskningsinstitut med tydligt uppdrag inom tillämpad forskning.

Genom att bygga upp en samlad spetskompetens, och inte minst genom driften av 130 test- och demonstrationsanläggningar där framtidens produkter och tjänster testas och skalas upp, fungerar RISE som en oberoende partner för att lösa avgörande delar av den så kallade innovationsvärdekedjan.

– Våra test- och demomiljöer spelar en unik roll, inte minst för de små och medelstora företagen som inte har samma resurser som stora organisationer och som kan behöva stöd och hjälp när de tar fram nya produkter och innovationer. Det är den här rollen som möjliggörare som är så spännande med RISE och som jag triggas av.

Kompletterar grundforskning med behovsorienterad tillämpad forskning och innovation

Strategin för RISE pekar särskilt på att institutet ska komplettera Sveriges satsningar på grundforskning med satsningar på behovsmotiverad tillämpad forskning och innovation.

– Med ett starkt och ständigt föränderligt RISE ökar chansen att Sverige kan försvara och utveckla landets roll som ledande kunskaps-, innovations- och industrination. De nyöppnade testbäddarna inom SEEL är ett bra exempel. Elektrifieringen av transportsektorn är helt avgörande för att Sverige ska nå klimatmålen. Via SEEL möts olika delar av industrin, vilket är viktigt för att accelerera omställningen.

När du nu ska leda den här breda verksamheten, vad tar du med dig från dina tidigare uppdrag?

– Jag har alltid varit intresserad av vad som kommer näst. Mitt perspektiv är att förstå vad vi behöver för att säkerställa konkurrenskraft och innovationskraft för Sverige, inte bara nu, utan på sikt. Sveriges välstånd bygger ju till stor del på export av tekniska innovationer och för det krävs att vi har högkvalitativ utbildning och forskning. Det här vill jag att RISE ska fortsätta att bidra till, så kompetensfrågor, målsättningar och roller kommer att vara viktiga för mig.

Hur är du som ledare?

– Jag drivs av att skapa en positiv förändring och är i grunden resultatorienterad. Det jag insåg tidigt är att det finns begränsningar för vad jag som enskild person kan åstadkomma, men tillsammans och genom andra får man en mycket större hävstång. Det är fantastiskt kul att sätta mål, uppnå dem, fira. Det här tror jag lyser igenom i mitt ledarskap.

Hur ser du på de närmaste åren – vart ska RISE?

– Vi ska fortsätta komplettera grundforskning med tillämpad forskning och vara en katalysator mellan näringsliv och akademi. Vi ska jobba med ett antal områden som stärker svensk konkurrenskraft inom klimatutmaningarna, säkerhetsutmaningarna, grön omställning... Vi måste hela tiden transformeras som forskningsinstitut för att kunna supporta industrin och oss själva.

Slutligen, du har gjort karriär i en fortfarande mansdominerad värld. Hur ska fler tjejer söka sig till ingenjörskap och tech?

– För mig handlade det om att jag ville förstå hur saker och ting hänger ihop bättre och att jag ganska sent under skolgången insåg att jag hade fallenhet för matte och själva nyttan. Teknisk utbildning visade sig vara rätt sätt för mig att förstå världen. Jag hoppas att fler tjejer vågar prova.

– Mitt viktigaste tips är annars att se till att välja dina chefer väl. En stor del av mina framgångar har handlat om att jobba med chefer som stödjer, utmanar och coachar och hjälper mig framåt.

Malin Frennings karriär

Malin Frenning är idag VD på RISE. Tidigare har hon varit Executive Vice President och Head of Infrastructure Division på AFRY. Hon har flera ledande befattningar inom både näringsliv och offentlig sektor bakom sig. Bland annat har hon varit landstingsdirektör i Stockholms Läns Landsting och VD för Telia Sverige. Hon har också haft styrelseuppdrag i Svenskt Näringsliv och i IT & Telekomföretagen.
Frenning blev rankad på plats fyra över Sveriges mäktigaste IT-kvinnor 2010 av tidningen Ny Teknik, och på åttonde plats över inflytelserika inspirerande kvinnliga ingenjörer 2015. 2011 utsåg tidningen Veckans Affärer henne till näringslivets mäktigaste kvinna. Hon är sedan 2011 teknologie hedersdoktor på Luleå tekniska universitet.

Malin Frenning

Kontaktperson

Malin Frenning

VD

Läs mer om Malin

Kontakta Malin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.