Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Hur kan företag mäta och följa upp cirkulära strategier?

Precis som vid alla andra förändringar behöver en omställning till cirkulära affärsmodeller följas upp och mätas. Men vilka indikatorer och nyckeltal är egentligen bäst? Robert Boyer, seniorforskare på RISE, vet svaren.

Det spelar egentligen ingen roll vilket slags mål du vill nå – ska du göra en omställning och börja jobba på nya sätt behöver du hitta ett sätt att säkerställa att du faktiskt når dit du ska. Samma sak gäller när du ska ställa om till cirkulära affärsmodeller, men problemet idag är att mängden indikatorer och mätmetoder fullkomligt har exploderat de senaste fem åren.

– Bara inom den akademiska litteraturen finns det flera hundra olika metoder, och då har vi inte ens tagit hänsyn till det som konsultvärlden eller företagen själva har utvecklat.

Olika metoder beroende på bransch eller företag

Så hur ska man veta vilken metod som är bäst? Svaret från RISE och Robert Boyer är ”det beror på”.

– Olika verktyg är olika bra för olika branscher och företag. Till exempel har stålindustrin utvecklat ett mätverktyg som fungerar väldigt bra för dem, men som inte skulle säga något alls för till exempel ett hotellföretag.

För att göra det lättare att hitta rätt mätetal föreslår RISE att man först och främst tittar på cirkularitet ur tre dimensioner:

  • materialåtercirkulering (var kommer ditt material ifrån, är det återvunnet, hur tar du vara på ditt spill med mera)
  • användning (används produkten frekvent eller står den bara och samlar damm)
  • livslängd (är den gjord för att hålla länge eller går den sönder efter en vecka).

– Alla de här tre dimensionerna är var för sig en viktig röd tråd på vägen för att bli cirkulär. Vissa organisationer har en produkt eller tjänst där alla tre spelar roll, medan det för till exempel en tjänsteleverantör blir ointressant att titta på materialspåret.

En väg i taget

För att hitta rätt mätverktyg gäller det med andra ord att först identifiera vilken eller vilka av de här vägarna som företaget behöver gå.

– Jag skulle säga att det är orealistiskt att tro att man kan förändras inom alla tre dimensioner på en gång. Det är bättre att titta på sin verksamhet med de här glasögonen och fundera på vilken av vägarna som är enklast att klara av. Börja där, och ta sen de andra steg för steg.

Vi kan relativt snabbt avgöra om det finns mätmetoder som passar bra på det ni ska göra

Lång erfarenhet och specifika mätmetoder

På RISE finns lång erfarenhet av att hjälpa företag att både välja rätt inriktning och att mäta hur lyckosam man är i sin nya, cirkulära strategi. Och Robert Boyer poängterar att det finns flera fördelar med att ta hjälp av en extern part när man ska välja mätmetod.

– Det finns många gratisverktyg online som kan guida företag, och även om många av dem är helt ok ger de bara en vid överblick. Du får inte den detaljerade förståelse för affären som du behöver för att kunna avgöra om din plan kommer att ta dig till målet.

Hos RISE däremot finns en överblick över de mer specifika mätmetoder som redan finns.

– Vi kan relativt snabbt avgöra om det finns någon som passar bra på det ni ska göra. Om det inte gör det har vi erfarenhet av att utveckla mätmetoder som passar även i mer komplicerade fall.

Validering av resultat

Dessutom innebär ett samarbete med ett oberoende institut som RISE en validering av företagens siffror.

– Än så länge finns det inte någon officiell standard eller ackreditering som kan användas för att visa omvärlden att det ni gör faktiskt är cirkulärt. Fram tills dess kan det finnas ett stort värde av att en oberoende part validerar att era beräkningar, mätmetoder och resultat är korrekta, avslutar Robert Boyer.

Robert Boyer

Kontaktperson

Robert Boyer

Forskare

+46 73 084 21 27

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.