Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Person använder VR för utbildning

Hur kan digitala lösningar användas för att underlätta livslångt lärande?

Förr krävdes en internutbildning per år för att bibehålla kompetens och vidareutveckla de anställda. Så ser verkligheten längre inte ut.  När teknikutvecklingen går med stormsteg har kompetensförsörjning och livslångt lärande blivit en nödvändighet – inom RISE test- och demonstrationsmiljö VIGEO kan näringsliv och offentlig sektor lösa sina behov med digitala hjälpmedel. 

Arbetslivet har förändrats. För 10-15 år sen var det ofta tillräckligt med relevant gymnasie- och universitetsutbildning, en introduktion för nyanställda och därefter någon internutbildning varje år för att säkerställa kompetensen hos personalen. En arbetsplats eller ett företag som idag agerar på samma sätt skulle obönhörligt halka efter sina konkurrenter och också så småningom få svårt att knyta till sig rätt kompetens. Anledningen är digitaliseringen och de teknikskiften som pågår. 

– Det är som att det brinner i vissa branscher på grund av kompetensbrist och transformationen som pågår. Ett exempel är Volvo som behöver ställa om 35 000 personer från förbränningsmotordriven industri till elektromobilitet. Liknande saker sker i andra branscher också, säger Björn Flintberg, digital utbildningsstrateg på RISE. 

Nyckelfaktorer för bibehållen konkurrenskraft

Livslångt lärande och kompetensförsörjning har av regeringen pekats ut som nyckelfaktorer för att bibehålla och stärka Sveriges konkurrenskraft som teknik- och industrination gentemot omvärlden. På samma sätt som digitaliseringen påverkar många branscher förändras också området för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Där digitalisering tidigare kanske var ett alternativ är den idag snarare en nödvändighet som inneburit nya möjligheter som exempelvis en bredare bas för rekrytering och skräddarsydda utbildningslösningar.

Här kan RISE bistå med värdefull kompetens genom VIGEO, en test och demonstrationsanläggning för livslångt lärande och kompetensförsörjning med digitala lösningar i fokus. Förutom lokaler som är tekniskt anpassade för utbildning både på plats och distans finns också långtgående planer på att inrätta en VR-studio för undervisning som i vanliga fall endast kan utföras på plats i fabrik. 

– Säg att du ska lära dig en komplex maskin på ett pappersbruk, i vanliga fall måste du ju stå framför maskinen. Men kliver du in i en VR-miljö där maskinen är uppbyggd så kan du faktiskt genomgå en basutbildning och få grundläggande utbildning i hur maskinen ser ut och hur den fungerar, förklarar Björn Flintberg. 

Man kan nätverka och hitta partners för exempelvis sitt utvecklingsprojekt

Digital matchningsplattform hjälper företag

Inom ramen för VIGEO finns också en rad andra projekt kopplat till livslångt lärande och kompetensförsörjning. Ett av dem är den digitala matchningsplattform som tagits fram för att hjälpa företag och offentlig sektor att hitta passande utbildningar och aktörer som kan genomföra dem. 

– För företag som behöver kompetensutveckla sin personal är det inte alltid självklart vart man vänder sig och vem som kan genomföra det i den skala och under de förutsättningar som just det företaget behöver. På plattformen kan man också göra efterlysningar och hittar man då det man söker kan man gå vidare och göra en slags öppen offertförfrågan mot uppdragsutbildning, säger Björn Flintberg. 

Man kan också få hjälp med vägledning och att analysera sin verksamhets kunskaps- och kompetensbehoven.

– Det är en sak om du är Volvo och har en hel avdelning för att analysera kompetensförsörjning. Men små- och medelstora företag behöver ofta hjälp. För det mesta har de fullt upp med verksamheten och har svårt att hitta tiden för att utbilda. Då handlar det om att hitta en modell som passar varje enskilt företag, säger Björn Flintberg. 

System för att säkerställa kompetens och dokumentation

Ett annat område inom VIGEO är utvecklingen av ett system för att säkerställa kompetens och dokumentation. Idag är det bara universitet- och högskoleutbildningar som genom LADOK har ett centralt system för dokumentation av utbildning. Avsaknaden innebär problem att validera all utbildning på annan nivå som exempelvis yrkesförberedande utbildningar eller interna utbildningar en arbetsplats.

– Det är naturligtvis ett jättedilemma. Då är det upp till den enskilda att samla och dokumentera sin utbildning och det är varken rättssäkert eller hållbart och det ger ingen möjlighet till kompetensplanering, säger Björn Flintberg. 

Förutom utvecklingsprojekten kan VIGEO bistå företag och offentlig sektor med kontakter för att ta ett projekt vidare eller fungera som en mötesplats där man kan diskutera idéer och dela kunskap.

– Man kan nätverka och hitta partners för exempelvis sitt utvecklingsprojekt. Antingen att man behöver hjälp med någonting, kanske med referensgrupper eller att man vill sprida kunskap om vad man håller på med och dra nytta av varandras kunskaper, säger Björn Flintberg. 

Dessutom kan man inom verksamheten för VIGEO också få hjälp i faktiska utvecklingsprojekt för att kunna ta dem vidare. 

– Vi har en bredd av kompetenser och resurser för att hjälpa till och stötta upp och vår forskning och kunskap kan bidra till att utveckla en speciell fråga, säger Björn Flintberg. 

Behoven fortsätter att öka

Behoven av livslångt lärande och kompetensförsörjning kommer fortsätta i takt med teknikutvecklingen. För företag och andra verksamheter är det viktigt att förändra sitt synsätt och se livslångt lärande och kompetensförsörjning som lika viktiga delar för att en verksamhet ska fungera som att en fabrik har material till produktionen, menar Björn Flintberg. 
 

– De senaste 10-15 åren har takten i vilken du behöver kompetensutveckling bara ökat. Man behöver använda kompetensutveckling och livslångt lärande på ett helt annat sätt än tidigare och betrakta det som en naturlig komponent i att bedriva företagsverksamhet, avslutar Björn Flintberg.

Björn Flintberg

Kontaktperson

Björn Flintberg

Forskare

+46 10 516 56 55

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.