Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Hållbarhet är business

"Hållbarhet är business!"

”Det börjar bli business i alla delar av cirkeln i den cirkulära ekonomin.” Orden är Anders Gottes och han är chef på avdelning för tillverkningsprocesser vid RISE. Med sin kollega Christina Jönsson summerar han slutsatser efter många års arbete med små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri.

– Om det inte är ekonomiskt i alla led så är det ingen hållbar värdekedja. Men nu börjar det att bli det. Samhället ställer krav i form av lagar, konsumenterna ställer krav som får de stora företagen att ställa krav på sina underleverantörer och de stora investerarna ställer också krav. Då för man in pengar i cirkularitet, man är beredd att betala för hållbarhet, konstaterar Anders Gotte.

– Det innebär också att det måste finnas substans i det man påstår. Man kommer inte undan med vaga utfästelser, slår Christina Jönsson fast.

Hon konstaterar att stora investerare har resurser att granska sina påståenden och kunder snabbt kan agera om ett missförhållande avslöjas som företaget inte kan svara på.

– Det finns ett behov av vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag. Alla avvägningar är inte enkla. En åtgärd gör kanske att man vinner på klimatsidan, men ökar mängden skadliga kemikalier. Hur ska man då agera? Det är här vi på RISE kommer in. Vi kan bistå med underlag som gör att man kan se hela bilden och fatta väl underbyggda beslut. Kunderna kan acceptera att man inte är bäst på allt på en gång, så länge man själv vet vad man gör och kan svara för sig. Det kunder eller investerare inte accepterar, det är om man inte får hela informationen, och om företaget inte ens själva har brytt sig om att ta reda på hur det ligger till.

Hållbarhetskrav längs hela värdekedjan

Inom fältet material och produktion där Christina Jönssons avdelning arbetar så påverkar hållbarhetskraven både uppströms och nedströms. Det handlar om materialval, såväl som hur länge produkten kan användas, och vad som händer när den inte längre kan användas.

– Med vår vana av testning och verifiering i både riktiga miljöer och laboratorium, så kommer vi ofta in på frågor om hur beständigheten för en produkt ser ut. Cirkeln i den cirkulära ekonomin kan ju inte snurra för snabbt, utan vi vill ju skapa lönsamhet i en oval ekonomi – där produkterna håller längre.

Anders Gotte exemplifierar:

– När livslängden på en produkt väl når sitt slut, krävs ofta samarbeten mellan olika branscher för att nå uppsatta mål. Ett exempel är bilindustrin som har stora utmaningar med att återvinna all plast då olika tillsatser som förbättrar produktens egenskaper samtidigt försvårar återvinningen av materialet för nya produkter, berättar Anders Gotte. Vi kan vara behjälpliga redan i utvecklingsfasen när man väljer material eftersom vi kan krocktestning och brandskydd. Men vi kan också användas för att knyta kontakter med andra branscher där det faktiskt går att hitta annan användning för den restströmmen.

Cirkeln i den cirkulära ekonomin kan ju inte snurra för snabbt

RISE möjliggör bred samverkan

Anders och Christina beskriver RISE som en sammankopplare. Det breda arbetsfältet skapar samarbeten mellan olika industrier, och mellan industri och akademi. De betonar också att även om hållbarhetsarbetet ställer nya krav, så innebär det inte ett nytt sätt arbeta på för RISE.

– Det är vårt jobb att veta vad regelverken säger, vilken kvalitet som behövs i olika produkter och hur kundkrav ser ut. Så när vi till exempel arbetar med digitalisering eller additiv tillverkning, tänker vi nu naturligt in hur det kan skapa miljöfördelar, berättar Christina Jönsson.

– Ibland handlar det om att göra det vi redan gör, men på en mycket större nivå. Idag har vi smart underhåll med variabla serviceintervaller för bilar. Varför inte också för broar och annan infrastruktur? Genom samarbete med akademi och industri skulle det vara möjligt, säger Anders Gotte.

Infrastruktur för test och utvärdering

Genom RISE många testbäddar och demoanläggningar så får man möjlighet att på en övergripande nivå se och utvärdera hur ny teknik kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

– När det fungerar som bäst ser vi inte bara hur det är, utan också hur det är på väg att bli. Det är extremt viktigt. Annars hamnar företag efter. Ta elektrifiering. Alla visste att det skulle ske inom flera sektorer, många pratade om det, men få är ändå beredda när den nu kommer. Nu anar vi samma sak hända med hållbar produktion. Då vill vi stötta i omställningen. Sverige räknas som ett av världens mest innovativa länder, men när det kommer till industriell implementering har vi inte en lika imponerande position. Om vi förmår möta de krav kring hållbarhet som nu ställs så kan vi ändra på det, sammanfattar Anders Gotte.

Christina Jönsson

Kontaktperson

Christina Jönsson

Avdelningschef

+46 70 780 60 98

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anders Gotte

Kontaktperson

Anders Gotte

Avdelningschef

+46 10 228 49 14

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.