Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Governance låter oss lösa gemensamma samhällsutmaningar

Hur ser framtidens samhälle ut? Och hur ska det fungera? Här hittar vi sällan svaren i dagens samhällsmodeller och organisationer, som har svårt att både föreställa sig och ställa om till nya samhällen och system. Genom att arbeta proaktivt med governance och förändra hur verksamheter är organiserade skapas förutsättningar att genomföra nödvändiga förändringar i både samhälle och näringsliv.

När beslutsfattare efter en lång process till sist sätter mål för en organisation, en kommun, ett företag eller rent av ett land, så är känslan lätt att jobbet är gjort. För även om alla vet att det är då det egentliga arbetet börjar, så kan det upplevas oöverstigligt att göra det som krävs för att förändra arbetssätt, omforma organisationer och få alla att dra åt ett nytt håll.

– Våra institutioner klarar ofta inte att gå längre än att sätta upp målen. När de väl är satta blir det ändå upp till varje aktör att göra det de kan – eller att låta bli. Finns det då gamla arbetssätt som motverkar de nya målen, så är risken stor att de aldrig nås, säger Daniel Bengtsson som är futurist och senior projektledare inom governance, policy och innovation vid RISE.

Han beskriver hur dagens samhällssystem har svårt att på allvar ställa sig frågan och försöka skaffa sig en grundad uppfattning om hur framtiden kommer att se ut. Dagens samhällsmodeller, grundade i industrialismens ekonomiska, tekniska och sociala processer och målsättningar, lever därför kvar även om de inte är optimala för att nå de mål politiker och företag ofta bestämt sig för att sträva efter idag.

– Organisationer måste ha förmågan att föreställa sig nya samhällen. Hur ser till exempel ett Sverige med netto noll-utsläpp ut? På riktigt? Först när man kan beskriva det, kan vi också se vilka steg som behöver tas och, minst lika viktigt, vilka vägval som behöver göras, konstaterar Daniel Bengtsson.

Snabba förändringar ska mötas av trögrörliga organisationer

Utöver utmaningar om resurser, miljö och klimat behöver offentlig sektor, och företag, ta in hur sådant som en förändrad befolkningspyramid, artificiell intelligens eller en förändrad säkerhetssituation kommer påverka samhället. Det är snabba förändringar och nya hotbilder, som ska mötas av organisationer som idag ofta är trögrörliga och svårföränderliga.

Bengtsson uppmärksammar det arbete som görs i både offentlig sektor och många branscher med färdplaner för att nå uppsatta målsättningar. Det är rätt angreppsätt, menar han, men måste ofta operationaliseras bättre.

– När vi på RISE får bidra i städers, myndigheters eller ibland företags förändringsarbete så börjar vi med att utifrån målsättningar och planer undersöka behov, förutsättningar och strategiska utmaningar på både kort och längre sikt. Utifrån det ger vi förslag på vilka förändringar som behövs i organisationen, och kan skräddarsy ett stöd. Vi märker att det kan ha ett värde att arbeta med oss som oberoende och utomstående aktör. Vi blir ett bollplank för olika mogna förändringsidéer, och kan fungera som en spindel i nätet mellan olika delar av organisationen när medarbetarna själva är i lärande och utveckling och i samverkan med andra aktörer.

Det är policy, regelverk och beteende som avgör hur vi kan använda de tekniska innovationerna

Proaktiv governance ger möjligheter till långsiktighet

Daniel Bengtsson beskriver hur styrning och governance ofta har förbisetts, eller varit något som hänvisats till projekt. RISE ingång är istället att skapa permanenta nya kapaciteter hos organisationerna de arbetar med. När många förändringar sker snabbare än tidigare, kan proaktiv governance, eller framsyn, ge möjligheter att ändå arbeta långsiktigt för att nå de fastslagna målen.

– Ett exempel är vårt arbete med Malmö stad. De har en färdplan som verkligen tar ett helhetsgrepp för att nå klimatmålen. Då stöttar vi i planering och implementering. Vi diskuterar hur och genomför lärande i organisationen, ser hur verktyg kan användas och är inne i både coachning, rådgivning, projektledning och såklart forskning. Ändå lämnar vi aldrig Malmös organisation. Det är där förändring ska ske, då är det där vi arbetar, slår Daniel Bengtsson fast.

Inom Governance Innovation Sverige arbetar RISE med likasinnade för att höja kunskapen om hur organisationer kan förändras för att nå gemensamma mål.

– Sverige har haft mycket fokus på teknisk innovation, och det har gjort oss framstående där. Men det är policy, regelverk och beteende som avgör hur vi kan använda de tekniska innovationerna. Där kan vi göra mycket för att få mer självorganiserade och självlärande strukturer, med samverkan som inte begränsas av organisationstillhörighet eller ens den egna organisationens mål i snäv mening. Ska vi lösa de gemensamma samhällsmålen krävs det nya organisationsformer som verkligen skapar bättre villkor för förändring, avslutar Daniel Bengtsson.

Daniel Bengtsson

Kontaktperson

Daniel Bengtsson

Senior Projektledare

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.