Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från öl till lim

Kan uttjänt jäst från ölbryggning användas för att ersätta fossilbaserad råvara i limmer? Det undersöks i projektet Reflows, där restprodukten uttjänt jäst från bryggerier används för att tillverka lim anpassat för trä- och pappersapplikationer på ett cirkulärt sätt.

För att minska klimatbelastningen och utarmningen av jordens resurser måste vi ställa om och använda mer hållbara material. Materialomställning handlar om att ersätta resurskrävande material med mer hållbara alternativ. Det kan handla om råvarorna, att gå ifrån att använda en ändlig resurs, som tex olja, till en förnyelsebar råvara, som tex trä. Det kan också handla om att ställa om till cirkulära produktionsprocesser, dvs vi försöker återanvända och återvinna de material som redan finns i omlopp som råvaror till nya material och produkter. Inom byggsektorn används en hel del limmade träprodukter, som spånskivor, plywood, limträbalkar och korslimmat trä. Limmerna somanvänds idag är nästan uteslutande fossilbaserade. I den mindre av de två svenska spånskivefabrikerna används idag ca 4 000 ton fossilbaserat lim/år.

Proteinlim, en nygammal idé

Limmade träprodukter tillverkades långt innan det fanns tillgång till råolja. Då ofta med proteinbaserade limmer som hade väldigt bra egenskaper. Ett exempel är de limträbalkar som bär upp taket på Stockholms centralstation som tillverkades för snart 100 år sedan och fyller sin funktion än idag. De är limmade med kaseinlim, ett lim framställt från mjölkprotein. Ett annat biobaserat alternativ, som finns på marknaden idag, är stärkelsebaserade limmer, vilka används vid tex tillverkning av wellpapp. Stärkelsebaserade limmer har också börjat användas vid produktion av spånskivor. Då stärkelse även kan användas som föda till människor och djur, är det relevant att också titta på andra alternativ. Att i stället utgå från en tillgänglig resurs, tex uttjänt jäst, spar både energi och fossilbaserad råvara utan att använda ytterligare mark- och vattenresurser. Sen en tid tillbaka har RISE utforskat potentialen i att använda jästprotein från uttjänt jäst som råvara och sett lovande resultat både för limmade träprodukter, som plywood och spånskivor, men även för wellpapp. Det här vidareutvecklas nu inom projektet Reflows där uttjänt jäst för första gången används i en värdekedja för framställning av nya biobaserade produkter.

– Uttjänt jäst är en proteinrik restström som kontinuerligt uppstår i vår ölbryggning. Den har traditionellt gått till bönder där den använts som grisfoder eller som jordförbättring, men i det här forskningsprojektet undersöker vi om det också finns andra användningsområden. I bästa fall kan vi knyta ihop en hel värdekedja där lim skapas från vår jäst, som sedan kan användas till våra förpackningar, säger Raimo Liikamaa som är driftchef för ölprocessen på Spendrups Bryggeri i Grängesberg.

Jästråvara genereras även från andra fermenteringsprocesser, så som vid vinproduktion och i bioraffenaderier. Mängden jästråvara som finns tillgänglig i världen är därmed mycket stor och potentialen för storskalig produktion för biobaserat lim och andra produkter är därför god.

– Att kunna använda en befintlig restprodukt som råvara för att ta fram nya efterfrågade produkter känns angeläget. Vi vill därför ta fram ett alternativ till dagens fossilbaserade och mer resurskrävande limmer baserat på uttjänt jäst. Projektet är ett första steg, men i en förlängning är det också intressant att titta på hur vattnet i restströmmen kan tillvaratas och om det utvunna proteinet kan vara lämpligt som foder. Det här är ett oerhört spännande projekt, säger Marielle Henriksson som är projektledare och forskare på RISE.

Det verkar som att tiden nu är mogen och att träskivebranschen är redo för att utforska möjligheterna med jästprotein. – Byggelit har alltid använt skogsråvara från norrländska skogar, som vi vet är av hög kvalitét och så ren som möjligt. Utvecklingen inom hela skivbranschen har stått still under ett flertal år och Byggelit ser projektet som en del av den nya tillväxtresan. Vi vill driva innovativa lösningar med miljön i förarsätet där vi ser kundnyttan på kort och långt perspektiv, säger Kent Ögren, miljö/kvalitétsansvarig på Byggelit.

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

KORT OM PROJEKTET

Projektet Reflows kopplar för första gången samman forskning kring utvinning av uttjänt jäst och biobaserade limmer RISE med restströmsproducenter och behovsägare som återvinningsföretag, limtillverkare samt förpacknings- och träförädlingsindustri, för att förstärka resiliensen i värdenätverket. Deltagare i projektet är Spendrups, Ragn-Sells, Akzo Nobel Adhesives, Byggelit Sverige, DS Smith Packaging Sweden samt RISE Research Institutes of Sweden. Arbetet har utförts inom det Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation en gemensamsatsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Marielle Henriksson

Kontaktperson

Marielle Henriksson

Projektledare, PhD

+46 10 516 62 58

Läs mer om Marielle

Kontakta Marielle
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.