Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidens flygplatser – hubbar för grön energi och elektromobilitet

Elektriskt flyg kräver elektrifierade flygplatser. Det innebär inte bara ett eventuellt behov av att tillverka egen grön el, utan även kunna lagra den. Och utvecklingen behöver komma igång – inom det närmsta decenniet kan de första planen vara i luften, och då måste flygplatserna vara redo.

En flygplats utgör en naturlig länk i dagens transportkedjor. Här möts flera typer av transportslag för att skicka vidare både människor och gods. Och majoriteten av våra transportslag, de står inför en förändring.

– Flygplatserna är en framtida möjliggörare för den här omställningen. Istället för att bara vara transporthubbar, kan framtidens flygplatser även bli energihubbar, säger Hampus Alfredsson, forskare inom elektromobilitet på RISE.

Effektbehovet ökar

Om fler av våra transportmedel ska elektrifieras, då kommer effektbehovet att öka – särskilt på våra flygplatser där många ska samsas om elen. Då gäller det för flygplatserna att ligga steget före, och inte minst kika på hur man kan få till förnybar elproduktion på plats.

­– Lokal elproduktion från sol och vind kan hjälpa flygplatserna att täcka sitt eget behov när efterfrågan är hög. Men framtidens flygplats kan också bli en prosument och sälja grön el när den egna efterfrågan är lägre, säger Hampus Alfredsson.

Flygplatserna är en framtida möjliggörare för den här omställningen

Kombineras med energilagring

Produktionen kommer med största sannolikhet att behöva kombineras med energilagring för att klara svängningar i effektbehovet – om det blir batterilagning, vätgaslager eller någon annan lösning får framtiden utvisa. Dessutom måste elen vara grön och batterierna som ska driva planen och lagra elen vara hållbart framställda, innan vi kan sätta likamedtecken mellan elflyg och hållbarhet.

Klart är i alla fall att det finns en ekonomisk vinning, lika mycket som en miljömässig – inte minst för den lilla flygplatsen.

– De är idag ofta hårt ekonomiskt pressade. En övergång till elektrifiering och elflyg kan även innebära en ekonomisk vinning för flygplatserna.

Men hur mycket el kommer egentligen att behövas?

– De elflygplan som finns på marknaden nu är ganska små, och kräver ungefär samma effektnivåer som du kan få när du stannar för att ladda din elbil. Men tittar vi framåt på de större passagerplanen så kommer de ha betydligt större batterier, som kommer behöva laddas på kort tid mellan ankomst och nästa avgång. Och så småningom kommer fler att behöva ladda samtidigt. Hur detta kommer att te sig är fortfarande lite osäkert, säger Hampus Alfredsson.

Simuleringsmodell utvecklad i projekt

För att knäcka den nöten har RISE genomfört projektet MODELflyg tillsammans med andra aktörer som Luftfartsverket och Swedavia.

– Vi har försökt adressera den här frågan, hur många kommer att samlas på samma plats? Om alla är elektrifierade, vad kan det innebära? Det vi gjort är att skapa en fingervisning om vilka nivåer det kan handla om, om sådär drygt 10 år fram i tiden. Till dess behöver flygplatserna vara redo, vi kan inte börja tänka på de här frågorna när flygplanen står redo.

Rapporten finns att ladda ned här.

Hampus Alfredsson

Kontaktperson

Hampus Alfredsson

Researcher

+46 72 451 40 11

Läs mer om Hampus

Kontakta Hampus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.