Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidens design – återanvändning av trähus i en cirkulär ekonomi

Hur kommer framtidens byggande att se ut? Hur kan den idag linjära värdekedjan för bostadsbyggande bli cirkulär? Kan industriellt producerade trähus vara svaret och bidra till en förflyttning mot en mer cirkulär byggsektor med ökat återbruk?

Att återanvända material är en viktig väg till att möta samhällets klimatutmaningar och minska mängden avfall. Att lämna det linjära materialflödet och skapa ett mer cirkulärt tänkande är viktigt också i bostadsbyggandet. Det finns ett behov av kunskap om hur man kan bygga idag för att kunna återbruka i framtiden och därigenom spara på planetens resurser.

Forskningsinstitutet RISE och IVL Svenska miljöinstitutet genomför tillsammans med 16 parter från byggvärdekedjan ett projekt ”Framtidens design – Återbruk av träbyggnader i en cirkulär ekonomi”. Inom projektet utvecklas demonterbara och återanvändbara träbyggnader för att öka miljönyttan och samtidigt öka samverkan i den cirkulära värdekedjan för bostadsbyggande. Träbyggnaderna ska vara enkla att ta isär och flexibla att förändra så att de ska kunna användas till olika tillämpningar över lång tid med bibehållet värde och minskat byggavfall. Målsättningen är att visa möjligheter och system som är lämpade för demontering, återmontering och återanvändning. 

Alla behövs för att skapa cirkulära flöden 

För att lämna det linjära materialflödet och skapa ett mer cirkulärt tänkande är det viktigt att engagera alla parter och bygga en gemensam bild om samverkan i den cirkulära värdekedjan. Projektdeltagarnas kompetenser och erfarenheter har varit grunden för antaganden och scenarios som sedan har använts för att uppskatta och simulera demonterbarhet, återmontage, återbrukbarhet och beräkna klimatnytta (som exempelvis spillmängder och tillkommande nytt material vid byggandet, energianvändning i fabrik och på byggarbetsplats). På så sätt skapades en gemensam metod som användes för att simulera demontering och återmontage på två byggnader.

Två träbyggnader som exempel för framtidens design

Underlag togs fram till två byggnadsprojekt för att demonstrera återbrukbarhet och klimatnytta från olika perspektiv. Byggnadsprojekten är Folkhems planerade byggnation av fem nya bostadshus i kvarteret Klockelund i Farsta samt ”Flexibilitetshuset” kring Kiruna och Skellefteå kommun. Det ena byggnadsprojektet bygger på industriellt tillverkade husvolymer och det andra på planelement från partnerskapets representanter för trähusindustrin. 

Demonterbar och återmonterbar träbyggnad med industriellt tillverkade volymer

Folkhemmets byggnadsprojekt är en planerad byggnad i kvarteret Klockelund i Farsta. I projektet togs en demonteringsplan fram med instruktioner för informationshantering för demontering av byggande med volym-element. I planen beskrivs steg för demontering som säkring av väggar och bjälklag för brand och hållfasthet, detaljer för demontering av installationer, skarvar, hissar, balkonger, trappor, loftgångar, tak, fasader och lyft av tak- och volymelement. Det finns stor potential att minska klimatpåverkan vid återbruk av industriellt tillverkade volymelement av trä. Klimatpåverkan beräknades med LCA (livscykelanalys) för produktskedet (A1-A3 i standarden), byggproduktionsskedet (A4-A5) och slutskedet (C1) som inkluderar demontering och rivning.

”Flexibilitetshuset” en flexibel träbyggnad med planelement för återbruk 

Det stora bostadsbehovet i en föränderlig bostadsmarknad i norr medför både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar. Det byggs redan idag många bostäder med enkla modulära lösningar för inkommande entreprenörer och studenter men för att locka kompetens och arbetskraft krävs attraktiva boendemiljöer och service. Utifrån den utmaningen och behovet av att kunna möta de konstant pågående förändringarna i samhället utvecklades konceptet för ”Flexibilitetshuset”. Det är en flexibel demonterbar byggnad som kan ändras, flyttas och byggas till och på vid behov och som anpassas till sitt sammanhang och berikar platsen den står på. 

Målsättningen är att flexibilitetshuset ska spara resurser i alla faser under sin livslängd och därmed ge låg klimatpåverkan. Klimatvinsterna med återbruk är stora i båda projekten, fördelar är att det redan idag går att återbruka industriellt tillverkade volym-element. Återbruk underlättas av den industriella tillverkningen eftersom all information från projekteringen finns tillgänglig, vilket tillverkarna av volym-element Derome, Lindbäcks Bygg och OBOS bekräftar.

Byggnaderna som tagits fram enligt metod för projektet Framtidens design går redan idag att beställa, men det är viktigt att kontakta leverantörerna i ett tidigt skede i sitt projekt för att öka träffbilden för det man efterfrågar och för att både projektering och byggandet ska bli effektivt.

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

JÄMFÖRANDE BERÄKNINGAR FÖR KLIMATPÅVERKAN GJORDES I FYRA OLIKA FASER:

Fas 1 Nybyggnation (initial byggnad), utvinning av råvaror, tillverkning av material och produkter, transporter och byggnation.

Fas 2 Byte av planlösning/funktion, väggar flyttas, nya väggar tillverkas/transporteras, utbytta väggar transporteras.

Fas 3 Byte av plats, inklusive demontering, transport och återmontering samt återvinning av utbytta delar.

Fas 4 Påbyggnad, från två till fyra våningar med hiss, nya byggdelar, taket demonteras/återmonteras, nya våningar och hiss monteras, återvinning av utbytta delar.

Karin Sandberg

Kontaktperson

Karin Sandberg

Senior Forskare

+46 10 516 62 41

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.