Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EUs gröna giv driver satsningar på hållbarhet

EU:s gröna giv innebär stora möjligheter för svenska företag som vill satsa på hållbara lösningar. Här finns både affärsmässiga vinster att hämta och pengar att söka. RISE är involverade i en rad projekt och kan hjälpa företag och offentlig sektor att söka medel.

EU:s gröna giv innebär en radikal omställning av såväl inriktning som fördelning av medel. På vägen mot ett klimatneutralt Europa till 2050 kommer EU att satsa minst 100 miljarder euro de närmaste sju åren – medel som svenska företag och regioner har goda chanser att ta del av.

– RISE håller nu på att etablera en plattform för att EU-medel ska komma Sverige och svenskt näringsliv till gagn i betydligt högre utsträckning. Ett delmål på vägen är svenska ansökningar för minst en miljard kronor under projekttiden, säger Patrik Klintbom, projektledare för RISE gröna giv för Sverige.

Den gröna given är en färdplan för en hållbar ekonomi inom EU och infördes av Ursula von der Leyen när hon tillträdde som ordförande för EU-kommissionen 2019. Målet är noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, att den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukning, bland annat genom en cirkulär ekonomi och att inga människor eller platser lämnas utanför.

– För Sverige som redan ligger långt fram på området innebär det här en oerhört stor affärspotential. Men det är också mycket nytt att sätta sig in i. En av utmaningarna är att regler och direktiv ännu inte är anpassade för den hållbara tillväxtstrategi som EU nu riktar in sig på, påpekar Patrik Klintbom.  

Vi kan hjälpa till att hitta vägarna framåt med vår breda kunskapsbas

Rör alla ekonomiska sektorer

Åtgärderna berör i stort sett alla ekonomiska sektorer, med fokus på bland annat en innovativ industri, ren energi, smart och hållbar mobilitet, hållbart jordbruk och livsmedelskedjor, energieffektivare byggnader och utfasning av fossila bränslen.

– Nu gäller det att identifiera vilka områden där Sverige ska ta på sig ledartröjan och vilka vi ska vara med och driva men inte leda. Här är samarbeten och strategiska partnerskap viktiga. För att lösa det krävs en trippelhelix där akademi och institut, samhälle och företag arbetar tätt tillsammans, säger Patrik Klintbom.

Klimatkontrakt visar vägen

Några områden där Sverige ligger långt fram och skulle kunna tänkas ta en ledarroll är inom transport, skogs- och massaindustri, stål och råvaruproduktion med företag som redan nu satsar på fossilfritt stål, samt hållbar energiförsörjning. Dessutom har Sverige redan nu tagit på sig ledarrollen när det gäller att skapa klimatneutrala städer genom de klimatkontrakt som nio svenska städer skrivit på.

– Företag som är intresserade får gärna höra av sig till oss och bolla sina idéer. Vi kan hjälpa till att hitta vägarna framåt med vår breda kunskapsbas, både när det gäller forskningsrelaterade insatser, genom att stödja utvecklingen av de innovationer som våra kunder har och genom att hjälpa till att söka finansiering hela vägen in i marknaden, säger Patrik Klintbom.

EU:s gröna giv

  • Hållbar färdplan och tillväxtstrategi för att säkra ett klimatneutralt EU till 2050.
  • Minst 100 miljarder euro till hållbara investeringar inom ramen för EU:s budget under 2021-2027.
  • Nya anslag att söka kommer löpande inom flera olika områden.
Patrik Klintbom

Kontaktperson

Patrik Klintbom

Senior Researcher

+46 10 228 40 29

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.