Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bil från Skövdebostäder

Enklare regelverk kring bildelning kan bana väg för delningsekonomi

Att låta hyresgäster hyra bostadsbolagets fordon när de annars står helt oanvända, det är en satsning som kan låta självklar i en tid då vi behöver använda våra resurser betydligt bättre. Men dagens regelverk utgör ofta en alldeles för hög tröskel för att ens pröva en sådan lösning. I ett forskningsprojekt vill RISE nu testa hur den här bildelningmodellen fungerar – och vad ett lättat regelverk skulle kunna innebära.
– Nuvarande lagstiftning är väldigt förlegad. Sverige är i princip ensamt kvar i Europa om att ha en reglerad biluthyrningsmarknad, säger Thomas Axelsson på Ezeride, en av aktörerna i projektet.

Att bryta invanda mönster är ofta en stor del i att möta vår tids klimatutmaningar. Och ju enklare steget är, desto större chans att fler ska göra de där valen som hjälper till att säkra våra klimatmål. Med kommersiella bilpooler har till exempel möjligheterna för privatpersoner att hyra ut sin bil förenklats. Det har skapat smarta förutsättningar att nyttja varje fordon mer effektivt – i stället för att låta det stå parkerat och outnyttjat.

Men det finns samtidigt en annan del av vår fordonspark som skulle kunna vara en självklar del av dagens kommersiella bilpooler. Runt om i Sverige finns organisationer som behöver sina fordon i verksamheten dagtid på vardagar, men som sedan står oanvända både kvällar och helger. Det här är bilar som teoretiskt sett skulle kunna trygga tillgången av delade fordon och ge boende större anledning att avstå eget bilägande och ge den där extra knuffen som är så viktig i klimatomställningen.

Ändå är det en lösning vi än så länge inte ser på marknaden i någon större utsträckning. Orsaken är ett krångligt regelverk för yrkesmässig biluthyrning som gör att steget för till exempel bostadsbolag oftast blir ett administrativt hinder. Thomas Axelsson på Ezeride, en startup som utvecklar mobilitetstjänster, kallar den nuvarande lagstiftningen förlegad.

– I Sverige pratar vi ofta om att vi ska vara föregångare och innovativa, speciellt inom mobilitet. Men när det gäller den här lagstiftningen handlar det om att komma ikapp övriga Europa som ett första steg, innan vi kan börja prata om att ligga i framkant, säger Thomas Axelsson.

Vill undersöka effekterna av förenklade regler

Genom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Drive Sweden Policy Lab vill nu RISE, med stöd av en dispens från regeringen, undersöka vad förenklade regler skulle kunna innebära för till exempel bostadsbolag och deras hyresgäster. Tillsammans med Skövdebostäder och Ezeride har man sett över vilka olika anpassningar som behövs för att kunna genomföra idén i praktiken. Tanken är att följa projektet över tid och se hur allt fungerar.

– Det här är en fågel som inte riktigt har prövats än. Nu gör vi ett försök i en liten kontrollerad miljö, med seriösa aktörer i ett forskningsprojekt på RISE där vi får prova. Kommer vi fram till att det här fungerar väldigt bra så har vi ett starkt argument att från regeringens sida ta tag i lagstiftningen, säger Niklas Thidevall, rättslig expert på RISE.

På Skövdebostäder försöker man hela tiden hitta attraktiva lösningar för sina hyresgäster, och en sådan sak är att kunna erbjuda bilpool. Upplägget i just det här försöket är extra intressant konstaterar Lina Eklund Svensson, chef för marknad och utveckling på Skövdebostäder.

– Jag upplever att det finns en större flexibilitet och utvecklingsmöjlighet i just den här lösningen. Dels kan vi använda fordon som vi redan har, och på sikt ser vi fördelar med att hyresgäster också ska kunna dela sina fordon. Vi kommer tillhandahålla våra bilar på kvällar och helger men du kan ju behöva en bil mitt på dagen, säger hon.

Och med fler bilar att tillgå blir det enklare att nå den kritiska massa av fordon som ofta lyfts fram som avgörande för att människor verkligen ska våga släppa taget om sitt personliga bilägande. Det måste finnas en bil – oavsett när du behöver den.

– Om man står på bildelningens sida är argumentet ofta att om det finns tillräckligt många delningsbilar så kommer människor lita på att de alltid kan få tag i en bil. Man vill åka och handla snabbt eller kunna åka med barnen till sjukhuset och vill inte stå där utan bil. Då skaffar man en bil ändå. Den här modellen skulle kunna vara en nyckel, säger Niklas Thidevall.

Det här handlar om att skapa beteendeförändringar

Yrkesmässig uthyrning ställer krav

Om en privatperson vill hyra ut sin bil så finns i dag ingen särskild lagstiftning som reglerar detta. Om man i stället gör det yrkesmässigt, som i fallet med en kommersiell hyresvärd som Skövdebostäder, så omfattas man av en särskild biluthyrningslag. Den innebär bland annat att man behöver gå kurs, ha tillstånd, yrkeskunnande, ha en särskilt ansvarig person och att bilarna ska vara registrerade som uthyrningsfordon.

Det innebär att dagens regelverk oftast blir en alldeles för hög tröskel för den som vill prova liknande lösningar.

– Det gör att man behöver ha bestämt sig fullt ut och göra en långsiktig satsning, när man egentligen bara vill prova på om det fungerar, säger Niklas Thidevall.

Måste stötta polisens arbete

Redan 2012 begärde den ansvariga myndigheten Transportstyrelsen att nuvarande lagstiftning skulle avskaffas. Trots detta är regelverket fortfarande kvar, och enligt Niklas Thidevall finns det i stora drag två anledningar till varför. 

– Det ena är att man inte vill ha bulvanförhållanden. Det andra är att polisen i sin brottsbekämpning vill ha möjlighet att få tillgång till vem som har kört ett visst fordon. Men där har tiden runnit ifrån lagstiftningen. Är du en brottsling kan du vända dig till andra privata bildelningsaktörer, säger Niklas Thidevall.

Både Ezeride och Skövdebostäder lyfter vidare att man med forskningsprojektets lösning förmodligen lättare kan hitta lösningar för att möta polisens arbete.

– Man måste ha respekt för regelverket och ta med alla aspekter. Samtidigt finns den privata biluthyrningen i dag och förmodligen kan vi ha bättre koll, trots att vi inte har utbildningen. Dessutom är våra bilar tydligt uppmärkta vilket förmodligen är begränsande för den som vill vara helt anonym, förklarar Lina Eklund Svensson.

Att lösningen bygger på via Ezerides plattform Ezeride Share ser Thomas Axelsson som en grund för att hitta andra modeller för samarbete med polisen.

– Ingen vill skapa en situation där polisens möjligheter försämras. Det vi vill pröva är bland annat om det ansvar uthyraren tar till stor del skulle kunna tas av en seriös mellanhand. Och att uthyraren tillfälligt ska kunna stötta upp med extra fordon. Men det är dagens lagstiftning inte öppen för och därför behöver vi en dispens för att kunna testa, säger Niklas Thidevall.

Beteendeförändringar med positiv klimatpåverkan

Att det är bättre att bilar används än att de mest står parkerade är förstås ett självklart argument för ett mer hållbart samhälle. Men försöket skulle också kunna bli en gnista till något större. Med ett annat regelverk och om modellen fungerar skulle försöket i förlängningen kunna hjälpa klimatomställningen på ännu fler sätt.

– Det här handlar om att skapa beteendeförändringar. Och kan man göra det med bilen så kanske man kan applicera delningsekonomin på andra områden också, säger Lina Eklund Svensson och får medhåll av Niklas Thidevall:

– Får man en möjlighet att släppa bilen och känner sig trygg med att man alltid har tillgång till bil i hemmet ändå, då kanske det är lättare att börja dela fler saker. 

Och även om Lina Eklund Svensson konstaterar att man inte har samma brist på parkeringsplatser som i storstäderna så finns de utmaningarna även i Skövde. Med ett minskat behov av bilar behöver bostadsbolagen inte använda lika mycket mark till parkeringsplatser – och kan kanske i förlängningen bygga fler bostäder i stället.

– Man pratar ju mycket om att tillhandahålla laddplatser och det måste vi självklart göra. Men som hyresvärd är det kanske allra viktigast att fokusera på att man inte ska behöva ha bil alls. Vi måste jobba för att det ska vara enkelt att inte ha bil. För det är ännu mer klimatvänligt att kunna dela, säger Lina Eklund Svensson.

Niklas Thidevall ser också en annan möjlig effekt – den ekonomiska. Om behovet av parkeringsplatser och garageplatser per lägenhet minskar kan fler nybyggda bostäder i stället ge en bättre ekonomi för bostadsbolagen. Vilket kan ge möjligheten att ha råd med lägre hyror.

– Vi har en väldigt stor diskussion i samhället om att vi behöver fler bostäder med lägre hyror. Och en kostnadstjuv vid nyproduktion är att man i tätbebyggda städer måste bygga garageplatser för flera hundra tusen kronor. Om vi skulle kunna visa att den här typen av bildelning skulle fungera och man då skulle kunna halvera antalet garageplatser. Ja, då är ju potentialen här väldigt, väldigt stor, säger Niklas Thidevall.

Niklas Thidevall

Kontaktperson

Niklas Thidevall

Senior forskare/Rättslig expert

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.