Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

En digital mötesplats för engagerade inom jämställdhet

Det sociala företaget GLOW4equality har genom sitt deltagande i EU-projektet Digikraft fått stöd i att upptäcka och implementera en ny digital communityplattform, för att ytterligare främja kvinnors rättigheter. Denna plattform stärker inte bara företagets effektivitet utan erbjuder också utökade tjänster till sina kunder.

– Att utöka min verksamhet med en communityplattform är ett sätt för oss att växa och utvecklas. Det känns som ett naturligt steg för att bygga en ännu större och närmare gemenskap med alla dedikerade människor jag samlar kring GLOW, säger Sara Carlemår vd och grundare av GLOW4equality. Såväl kvinnor som genomgått vårt coachprogram, finansiärer och olika människor runt om i världen engagerade i olika jämställdhetsfrågor.

GLOW4equality
Foto: Anna Wilhelmsson
Sara Carlemår vd och grundare av GLOW4equality. Fotograf: Anna Wilhelmsson

En vision för ökad jämställdhet

GLOW4equality är ett socialt företag som erbjuder professionell gruppcoaching online för kvinnor. Deras sexmånadersprogram är avsett att stärka kvinnor globalt genom att öka deras förmåga att påverka och bidra till mer jämställdhet.

– Vi erbjuder ett gruppcoachprogram för kvinnor som är dedikerade olika områden inom jämställdhet som vill utveckla det egna ledarskapet och växla upp sitt arbete, men vi går även bortom det. Vi har skapat en stark community där man gärna delar med sig av erfarenheter och verktyg till andra deltagare, säger Sara Carlemår

Företaget arbetar för att bidra till att uppnå FN:s globala mål, framför allt med fokus på mål nummer fem, jämställdhet och dess underrubriker som utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor (5.2) avskaffa tvångsäktenskap och könsstypning (5.3) och säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande (5.5). Genom sitt coachprogram och nätverksbyggande har företaget samlat kvinnor som har en passion för dessa ämnen.

– Vi har sett ett värde i att efter avslutat coachningsprogram ge de kvinnor som varit med ett sammanhang för att ytterligare dela erfarenheter, känna samhörighet, coacha och ge kraft till varandra, fortsätter Sara Carlemår. Utöver ”alumnerna” kvinnor som har genomgått vårt coachprogram är Communityn öppen för alla ”gender equality changemakers” – de som är engagerade i jämställdhetsfrågor och vill ha ett forum för att växla upp sitt engagemang.

Det jag såg framför mig var något större än att bara starta en grupp i sociala medier.

Sara Carlemår vd och grundare av GLOW4equality

Digital plattform för erfarenhetsutbyte

Inom ramen för det EU-finansierade projektet Digikraft, som RISE driver tillsammans med Bron Innovation och Samling Näringsliv, har GLOW4equality fått hjälp att utforska vilken digital communityplattform som skulle passa bäst.

– Det jag såg framför mig var något större än att bara starta en grupp i sociala medier. Så tillsammans med RISE arbetade vi först fram en kravlista över funktioner, egenskaper och prioriteringar, sedan har de hjälpt mig att undersöka olika plattformar och vilken som skulle passa min verksamhet bäst, säger Sara Carlemår

– Jag är nöjd med den research som gjorde att vi kom fram till just denna plattform,  Mighty Networks, den känns helt rätt för GLOWs syfte. Jag hade under våren en smyglansering för två av de grupper som gick coachprogrammet och hade nyligen en bred lansering, säger Sara Carlemår

Genom en skräddarsydd communityplattform kommer GLOW4equality kunna erbjuda tjänster i abonnemangsform och skapa en mer hållbar affärsmodell.

– Genom plattformen tillför vi en dimension ytterligare i vår verksamhet, en tjänst som genererar en egen intäktsström och bidrar till att skapa en mer hållbar affärsmodell för framtiden, avslutar Sara Carlemår

Digikraft - Vi vill göra ditt företag starkare

Digikraft är ett projekt som stödjer små och medelstora företag i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen att påbörja eller komma vidare i sin affärsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Det finns tre erbjudanden för att nå företag med olika utvecklingsbehov. 

Läs mer om Digikrafts erbjudanden

Victor Kardeby

Kontaktperson

Victor Kardeby

Forskare

+46 10 228 41 76

Läs mer om Victor

Kontakta Victor
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Dryckesbuan möjliggör kostnadseffektivisering för mikrobryggerier

Dryckesbuan är en speditör för mikrobryggerier i Jämtland Härjedalen och har inom ramen för EU-projektet Digikraft fått hjälp i att ta fram ett digitalt verktyg som minskar administrationen och gör mikrobryggerierna mer kostnadsef…
Berättelse

Ny digital lösning ger fordonsägare bättre koll på service och garantier

Northbike, en av Nordens största återförsäljare av bland annat snöskotrar och fyrhjulingar, har inom ramen för EU-projektet Digikraft undersökt hur fordonsägare kan få bättre koll på sin service och bevara sin garanti. Genom en ny…
Berättelse

Matematikvågen, ett nytt digitalt- och pedagogiskt verktyg för matematikinlärning

Diggalikamed är ett företag som erbjuder ett pedagogiskt verktyg för att lära sig matematik. Inom ramen för EU-projektet Digikraft har företaget fått hjälp att utveckla ett nytt verktyg, Matematikvågen. Målet med verktyget är att …
Berättelse

Digital transformation i fokus för Lastvagnsservice i Härnösand

Genom sitt deltagande i EU-projektet Digikraft har Lastvagnsservice i Härnösand fått hjälp att se över sin komplicerade administration och utforska effektiva strategier för att optimera sin verksamhet. Genom att prioritera digital…
Berättelse

Digital transformation stärker Atraktas konkurrenskraft

Revisionsbyrån Atrakta har inom ramen för EU-projektet Digikraft fått stöd i att förbättra sitt digitala erbjudande till sina kunder. Tillsammans med bland annat RISE har de övergått från manuell hantering till digitala lösningar …
Berättelse

Nytt digitalt feedbackverktyg förbättrar arbetsmiljön för bygg-och vägarbetare

Ett digitalt feedbackverktyg för att säkra arbetsmiljön för bygg- och vägarbetare – det har företaget Safe at Site utvecklat inom EU-projektet Digikraft under 2022. Just nu testas den första versionen hos slutkunder och ska utvärd…
Berättelse

Sunds Fibertech satsar på hållbart samarbete och miljöansvar

Sunds Fibertech i Timrå säljer maskinutrustning för tillverkning av träskivor och har ett stort fokus på att miljöeffektivisera anläggningar runt om i världen. Genom sitt deltagande i Digikraft ser företaget stora möjligheter att …