Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Forskningsvillan Borås

En boendemiljö för tester och utveckling

Forskningsvillan i Borås är en unik resurs för att kunna utvärdera framtidens boende kopplat till energieffektivitet. Här kan företag testa material, konstruktioner och system i en verklig boendemiljö – vare sig det handlar om lösningar på idéstadiet eller färdiga produkter.

Flera av de idéer och innovationer som testats i Forskningsvillan finns redan ute på marknaden. Det gäller bland annat en teknik för att undvika fukt i trähus, som Derome utvecklat och nu använder sig av, men även system för energilagring.

– Det här är en unik resurs för företag som vill testa sina idéer och produkter. Ett av de projekt vi håller på med nu handlar om likströmssystem. Syftet är att testa om vi kan få lägre energianvändning genom att driva ventilation och värmepump direkt via ett batteri kopplat till solceller på taket, berättar Lisa Ossman, avdelningschef för Energi och resurser på RISE.

Byggd för lägre energianvändning

När Forskningsvillan byggdes för sju år sedan var det som del i ett större EU-projekt. Syftet var att skapa en metod för att bygga energieffektiva småhus, där målet var 60 procent lägre energianvändning än byggnormen. RISE del av projektet bestod av två hus, ett i Varberg där det bor en riktig familj och Forskningsvillan i Borås med en fiktiv familj. Just nu är huset styrt så att det uppför sig som om fyra personer bor där, men det kan enkelt ändras om man vill testa andra scenarier.

– Tanken att använda villan även som labb fanns med redan från start. Till att börja med körde vi ett parallellt projekt för att utveckla nya värmepumpslösningar för lågenergihus. Vanliga värmepumpar är ofta lite för stora, så vi drev ett forskningsprojekt för att utveckla en mindre värmepump, berättar Lisa Ossman.

Det här är en unik resurs för företag som vill testa sina idéer och produkter

Utvärdering av värmepumpar och ventilation

Systemet i huset är baserat på bergvärme, där borrhålet kompletterats med markslingor för att kunna utvärdera olika typer av värmepumpar. Här finns också möjlighet att skapa en uteluftsdel och huset är även förberett för en pelletskamin. Som ventilationssystem används en FTX-lösning som återvinner värmen i luften.

– Ett av projekten har handlat om behovsstyrd ventilation. Om ett hus ska bli tillräckligt energieffektivt kan man inte ventilera för mycket, samtidigt som det är viktigt med en bra innemiljö. Vi ville testa ett system där ventilationen utgår från behovet i huset – vilket mäts genom sensorer som känner av koldioxidhalten i luften. Än så länge är det bara på forskningsstadiet, eftersom det krävs regelförändringar för att kunna genomföras. I dagsläget finns krav på en viss mängd ventilation oavsett om någon är hemma eller inte. Men vi vill visa att det är bättre att ventilera när det behövs, säger Lisa Ossman.

Vill få styrsystem att samverka

De flesta projekt som pågår i villan är kopplade till energieffektivitet, men här finns också möjlighet att testa andra lösningar. Ett projekt har bland annat handlat om att testa boendesprinklers och några har handlat om fuktbeständighet. Senaste tillskottet är ett laddsystem för elbilar, med utrymme för olika typer av tester.

– Framöver vore det också spännande att titta lite närmare på olika typer av styrsystem och få dem att samverka. Idag sitter många tillverkare på egna lösningar som inte fungerar tillsammans. Så den typen av frågor är intressanta för att få helheten att fungera optimalt, säger Lisa Ossman.

Forskningsvillan i Borås

Är: Lågenergihus i trä där företag kan testa sina idéer, produkter och system i verklig miljö.
Befintliga system: Bergvärme, FTX-ventilation, solceller, laddsystem för elbilar och förberett för pelletskamin.
Mätpunkter: Över 100 mätpunkter i huset som mäter värme, luftfuktighet och alla flöden av värme, luft, vatten och el.

Published: 2021-07-07
Lisa Ossman

Kontaktperson

Lisa Ossman

Avdelningschef

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.