Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Produktionsingenjörer övervakar tillverkningsprocess på datorskärmar.
Foto: Jonas Bilberg

Ekolyftet produktion hjälper företag med klimatomställningen

Klimatomställningen behöver gå snabbare och på produktionssidan finns stora möjligheter till förbättringar. De två första företagen är nu i gång med arbetet i pilotprojektet Ekolyftet produktion – där en kombination av gröna förbättringsverktyg och förändringsmetodik ska bidra till en snabbare omställning.

– För oss är det här ett bra sätt att skaffa oss bättre baskunskaper på hållbarhetsområdet och insikter om vad vi kan göra för att påverka mindre. Att jobba med de här frågorna kommer också att göra oss mer lönsamma i längden. Vi vill få till ett mer miljösmart arbetssätt där vi som företag kan vara med och bidra till en grönare planet, säger Martin Iserö, VP Operations för den europeiska verksamheten hos BraunAbility som jobbar med produkter och anpassningar av fordon för personer med fysiska funktionsvariationer.

Syftet med Ekolyftet produktion är att utveckla metodik och verktyg för förbättringar när det gäller miljö, klimat och resurseffektivitet hos svenska tillverkningsföretag.

– Målet är sedan att kunna använda resultaten så att vi får en bred industriell spridning, säger Birgitta Öjmertz från RISE som är ansvarig för projektet och även programdirektör för det nationella programmet Produktionslyftet.

Klimatomställning i fokus

Det nya pilotprojektet har en nära koppling till Produktionslyftet och även Omställningslyftet, ett initiativ som fokuserar på klimatomställningen i industrin. När det gäller Produktionslyftet är syftet att bidra till ökad produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga inom svensk industri, med både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet som mål. För att göra det arbetar man med en tydlig förändringsmetodik som utgår från företagens egna utmaningar och behov och som bygger på Lean. Pilotprojektet kommer att använda sig av och vidareutveckla den metodiken. Tanken är sedan att de nya lärdomar och verktyg man får på hållbarhetsområdet ska följa med tillbaka in i Produktionslyftets metodik.

Omställningslyftet är ett nytt initiativ som sätter fokus på hållbarhetsfrågor, har en bredare målgrupp än Produktionslyftet och riktar sig till alla typer av företag. Syftet är att guida och stötta Sveriges företag på vägen mot ett klimatneutralt samhälle.

– För att klara det behöver vi en rad olika initiativ, metoder och verktyg, där det här pilotprojektet kommer att bidra med vissa, säger Peter Béen, senior projektledare och ansvarig för Omställningslyftet från RISE sida.

Svenska företag kan få en ännu bättre position på marknaden och i världen

Utgår från utmaningar

Metodiken och verktygen fungerar som ett gemensamt paraply för alla företag. Det kan till exempel handla om att kartlägga och förbättra olika flöden med den värdeflödesanalysmetod man använder inom Lean. En central del är dock att utgå från varje enskilt företags utmaningar och hitta områden i produktionen där miljöpåverkan är stor. I det ingår även att titta utanför de egna väggarna på materialflödena in i produktionen och hur det som produceras sedan används.

– Det handlar både om många små förbättringar som kan göras direkt och om att hitta helt nya lösningar. En viktig del av förändringsarbetet är att engagera hela företaget i arbetet, så att det inte bara blir en fråga för ledningsgruppen, säger Birgitta Öjmertz.

Projektet blir färdig under våren. Vid det laget kommer företagen att ha gjort vissa fördjupande delar och nya moduler kommer att vara utprovade och införlivade i Produktionslyftet.

– Vi behöver göra saker här och nu för klimatets skull. Planen är sedan att bygga på efter hand och bli allt skarpare i vårt gemensamma arbete med företagen, säger Birgitta Öjmertz.

Positivt för konkurrenskraften

För företag som hoppar på tåget direkt kan det innebära en klar konkurrensfördel och möjlighet att ta marknadsandelar. Inte minst i takt med att allt fler företag nu ansluter sig till Science based targets och ställer nya krav på sina leverantörer.

– Många associerar miljöarbete med något som är svårare och dyrare. Vi väljer att se att här finns ett ”window of opportunity” som gör att svenska företag kan få en ännu bättre position på marknaden och i världen. Och där kan vi på RISE och våra samarbetsparter hjälpa till, säger Peter Béen.

Birgitta Öjmertz

Kontaktperson

Birgitta Öjmertz

Forskare

+46 70 780 61 52

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.