Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Dubbelt upp i hållbarhet när Stora Enso forskar om wellpapp

Wellpapplådan är världens mest använda transportförpackning. Men den är inte utan utmaningar. Det behövs mycket träfiber till produktionen och de färdiga förpackningarna kan skadas av väta och tryck. I ett forskningsprojekt vill Stora Enso nu öka wellpappens hållbarhet – i dubbel bemärkelse – genom stärkt papper och mindre råvara. 

När trycket ökar på att leverera resultat inom den gröna omställningen har pappersindustrin möjlighet att ta marknadsandelar. Redan idag ersätter papper och wellpapp många gånger plast och andra ändliga resurser som förpackningsmaterial. Men pappersprodukter har också sina utmaningar. Wellpappen ska skydda innehållet i förpackningarna, men om den förlorar sina egenskaper kan innehållet skadas eller i värsta fall förstöras.  

Investerar i forskning som utvecklar hela värdekedjan 

Stora Enso är en av Sveriges största skogsägare och driver bland annat pappersbruk som tillverkar pappersprodukter för wellpapp och förpackningar. Bolaget investerar nu i forskning för att utveckla hela värdekedjan i pappersbruken, bland annat inom ramen för Forskningsprogram Bioekonomi, som drivs av RISE. 

– Den största utmaningen i vår bransch är att ta fram ett material som ger starkare wellpapplådor till en rimlig kostnad. Om vi lyckas minska vikten på våra produkter och förpackningar kan vi spara mycket material. Vi vill ge hela kedjan förutsättningar att vara så effektiv och ekonomisk om möjligt, säger Atso Laakso, projektledare inom produktutveckling på Stora Enso. 

Vatten papprets största fiende  

Wellpapp kan utsättas för så kallad krypning, eller creep på engelska. Då ändrar pappret form och storlek på grund av vatten, fukt och vikt som verkar över tid. Vanliga påfrestningar för wellpappen som ofta transporteras långa sträckor och står staplade på lager i längre perioder. Men det finns potential att få bukt med krypning och att producera starkare papper.  

– Genom att modifiera fiberråvaran på olika sätt kan vi ändra på saker som styrka, styvhet och krypning. För att göra det tittar vi på hela tillverkningskedjan – från fiberlinje och mäldberedning till liner- och flutingproduktion, säger Atso Laakso. 

RISE är en vetenskapligt kompetent partner

På väg mot botemedlet för krypning  

I projektet Corrugated Packaging, som alltså drivs inom ramen för Forskningsprogram Bioekonomi, har man inte bara fokuserat på fibermodifiering, utan även på just krypning som är ett relativt nytt område att undersöka inom pappersproduktion. 

– Vi har fått fram ny kunskap om krypning som hjälper oss att forska vidare. Med mer kunskap om hur vi kan öka krypmotståndet kan fiberbaserade material få en betydligt större konkurrensfördel mot till exempel plast, säger Atso Laakso. 

Nya sätt att mala kan spara råvara 

RISE har forskningsteam med experter inom flera olika områden som forskar genom hela värdekedjan. I det här projektet har de kunnat kombinera sina kunskaper om fibermalning och krypning för att stoppa pappret från att krypa. Det är ett nytt sätt att arbeta på, som har lett till nya framsteg. 

– Vi har kunnat implementera nya insikter om fibermalning i ett av våra bruk, som gör att vi nu får fram starkare återvunna material. Bara ett bruk omsätter flera hundra miljoner euro, så det ger mycket, säger Atso Laakso.  

I en annan del av projektet tar man hjälp av vibrationsbord i en av RISEs forskningsanläggningar för att simulera vibrationer. Då undersöker man hur det påverkar wellpapp och tittar på hur en fylld låda beter sig när den kommer ut i transport. Förhoppningen är att hitta metoder som gör materialet mer motståndskraftigt. 

 – RISEs testutrustning för förpackningsprovning är värdefull för oss i det här projektet. I nuläget hade vi inte kunnat genomföra samma tester utan deras resurser, säger Atso Laakso.  

Astrid Glasenapp på RISE är Consortium Manager för forskningsprojektet. Hon menar att den här tekniken har stor potential att spara råvara och öka prestanda. 

– Vi är unika på så sätt att vi har kompetens och utrustning inom hela livscykeln av wellpapp. Det är roligt att Stora Enso har använt vår kunskap för att förbättra sina processer. Har vi lyckats ta fram något som hjälper dem att använda sitt material på ett bättre sätt så är det ett kvitto på att vi skapat innovation.  

Mot en mer hållbar framtid 

Forskningen inom konsortiet har givit Stora Enso insikter som kan bidra till att uppfylla bolagets mål om att öka produktionens effektivitet och hållbarhet. 

– RISE är en vetenskapligt kompetent partner. De hittar grunden till orsakerna och har en vetenskaplig förståelse för dessa områden och produkter. Våra studier ger oss ny kunskap, vilket är bra, säger Atso Laakso. 

Wellpapp – störst i världen

Wellpapp är världens mest använda pappersmaterial för transportförpackningar. Varje år tillverkas lika mycket wellpapp som nästan täcker en yta i storleken av Danmark. Papprets betydelse för handeln är ovärderlig när det kommer till att säkerställa att produkter och varor kommer fram intakta genom hållbara material. Tack vare den enorma mängd papper som används är wellpappindustrin viktig för näringslivet. I bara Europa sysselsätter den mer än 100 000 personer i fler än 20 länder. 

Vad innebär Forskningsprogram Bioekonomi?  

Tillsammans med industriföretag vill RISE skapa konkurrenskraft som är baserad på hållbarhet. Till exempel genom att forska på hur resurser kan användas effektivare för att skapa ett högre värde. Vilket i sin tur genererar lönsamhet. 

Det pågående programmet innehåller 12 projekt inom olika delar av bioekonomin. Det består av deltagare från 32 företag i 11 olika länder.  

Vill du också forska för att öka lönsamheten och hållbarheten inom din industri? Nästa forskningsprogram drar i gång 2025. Här anmäler du dig och läser mer. 

Caroline Ankerfors

Kontaktperson

Caroline Ankerfors

Enhetschef

+46 76 876 71 49

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Astrid Glasenapp

Kontaktperson

Astrid Glasenapp

Senior Research Manager

+46 76 876 70 73

Läs mer om Astrid

Kontakta Astrid
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.