Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalisering av jordbruket kräver dubbel expertis

Jordbruksverket skulle göra en förstudie till en nationell plattform för delning av data. Då behövde de en partner som kunde både digitalisering och jordbruk. Valet föll på RISE. 
– Deras erfarenhet och expertkunskap inom båda sektorerna var nödvändigt för att vi skulle kunna slutföra vår förstudie, säger Frida Sporre på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet. 

Säg ordet ”jordbruk” och de flesta tänker på kor, fält och traktorer. Men precis som alla andra sektorer håller jordbruket på att ta stora steg in i digitaliseringen. 

– Vi kommer fortfarande att se kor och fält och åkrar, men lägg till sensorer, drönare och surfplatta så är bilden mer korrekt, säger Frida Sporre. 

Bättre beslutsunderlag för bönderna 

En viktig del av lantbrukets digitalisering handlar om att ge bönderna bättre beslutsunderlag, att till exempel med sensorer mäta vattenhalt eller näring i jorden för att på så sätt kunna använda vatten och gödningsmedel på bästa sätt.  

– På så sätt kan man optimera produktionen och öka avkastningen. Det hjälper till att stärka konkurrenskraften i sektorn, något vi ser som jätteviktigt, säger Frida Sporre. 

Men lantbrukare jobbar inte ensamma utan ingår i ett stort nätverk av leverantörer, rådgivare, myndigheter med flera. Alla dessa aktörer behöver kunna dela data på ett enkelt och säkert sätt, och det var med den utgångspunkten som Jordbruksverket under 2020 fick ett regeringsuppdrag att påbörja en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga upp en nationell plattform för datadelning.    

– På så sätt skulle vi kunna skapa infrastrukturen som gör det enklare för branschen att dela data, säger Frida Sporre.  

Byggde testbädd tillsammans 

I arbetet med förstudien tog man hjälp av två externa aktörer, bland annat RISE som tidigare hade jobbat ihop med Jordbruksverket för att tillsammans bygga upp testbädden för digitaliserat jordbruk i Uppsala. 

– Det fanns flera anledningar till att vi ville fortsätta att jobba med RISE även i förstudien för dataplattformen. Framförallt såg vi att de hade relevant kunskap om både jordbruk och digitalisering, säger Frida Sporre. 

Men även det faktum att RISE är ett oberoende forskningsinstitut var viktigt för Jordbruksverket i val av partner.  

– Vi behövde vara säkra på att vår samarbetspartner var neutral och såg till samhällets bästa. Sen har vi märkt under arbetets gång att RISE är väldigt engagerade, att de är smidiga att arbeta med och har ett brett nätverk. Deras expertkunskap och förmåga att ställa rätt frågor bidrog mycket till att göra den här förstudien möjlig. 

RISE är väldigt engagerade, att de är smidiga att arbeta med och har ett brett nätverk

Oberoende part viktigt 

På RISE var det forskarna Jonas Engström, Anna Rydberg och Claus Popp Larsen som ansvarade för kontakterna med Jordbruksverket. 

– Vår viktigaste roll var att vara just den här oberoende parten som har den djupa expertkunskap om digitalisering som Jordbruksverket själva saknade, säger Jonas Engström. 

– Dessutom kunde vi bidra med erfarenheter från andra branscher där våra kollegor inom andra delar av RISE varit involverade, till exempel lärdomar från kommunernas arbete att skapa samordnad datahantering istället för att var och en kör sitt eget race. 

Nästa steg – AI 

Förstudien ledde till en utlysning av projektmedel, och just nu pågår arbetet med att bygga dataplattformen för fullt. Men det betyder inte att samarbetet mellan RISE och Jordbruksverket har avslutats. 

– Vi gör flera saker tillsammans, till exempel har vi jobbat ihop i ett projekt för att se hur AI kan underlätta i lantbruket, säger Anna Rydberg. 

RISE och Jordbruksverket jobbar dessutom tillsammans med ett projekt som kallas för Dataverkstad för jordbruk och livsmedel, som handlar om att ta fram metoder och verktyg för att kunna dela data säkert och lagligt.  

– Genom sitt breda nätverk kan RISE fånga upp och kanalisera väldigt mycket av det som händer i omvärlden, och det ger oss på Jordbruksverket insikter vi annars inte hade fått, säger Frida Sporre. 

Anna Rydberg

Kontaktperson

Anna Rydberg

Senior forskare

+46 10 516 69 55

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.