Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Det krävs ett ändrat beteende för att rädda klimatet

För att nå regeringens miljö- och klimatmål krävs att vi minskar resursanvändningen samt utvecklar nya fossilfria drivmedel. Båda åtgärder måste gå hand i hand och en av de viktigaste utmaningarna just nu är att ändra vårt beteende.

Den politiska klimatdebatten när det gäller transportsidan präglas ofta av polemik kring vilka satsningar som är mest effektiva. Å ena sidan skatter och subventioner för att minska vårt resande, å andra sidan satsningar på utveckling av ny teknik så att vi kan fortsätta använda flyg och bil, men med fossilfritt drivmedel i tanken. Hur kommer vi egentligen tillrätta med klimatproblemet, är fossilfria bränslen räddningen för vår planet, eller måste vi ändra vårt beteende? 

– Det är inte antingen eller, säger Johanna Mossberg som är fokusområdesledare för området fossilfria transporter på RISE. Hon förklarar att båda typer av åtgärder är bra, men det kommer inte att räcka om de görs var för sig. Satsningarna måste gå hand i hand om vi ska lyckas.  

Borde finnas tjänstecykel 

Teknikutvecklingen med fossilfria drivmedel behöver kompletteras med en effektivare transportsektor och beteendeförändring. Det kan handla om att vi åker mer kollektivt och väljer att jobba hemma i större utsträckning men också att vi använder lättare bilar som drar mindre bränsle eller effektiviserar godstransporterna genom exempelvis förbättrad logistik och planering. När det gäller dessa åtgärder måste politiker, men även vi som privatpersoner, ta vårt ansvar, menar Johanna Mossberg.  

– Det ska vara lätt att göra rätt! Jag tycker till exempel att det är konstigt att man kan ha en tjänstebil men inte en tjänstecykel. Det behöver finnas ekonomiska incitament och styrning som får oss att agera och göra aktiva val, säger Johanna Mossberg.  

Ett aktivt val som vi faktiskt kan göra redan inom kort är det vi kommer att ställas inför när vi ska tanka bilen.  

– Sverige är på väg att bli först i världen med märkning på drivmedelspumpar. När du tankar kan du se var drivmedlet  kommer ifrån och hur stor klimatpåverkan den har. Du kan göra ett aktivt val, vid pumpen, av vilket drivmedel du vill använda, berättar Johanna Mossberg.   

En fråga som ofta ställs är huruvida Sveriges resurser kommer att räcka för att vi ska kunna tillverka förnybart drivmedel och bli helt fossilfria i transportsektorn. Svaret på den frågan är att de resurser vi har räcker för att täcka ungefär 40 procent av dagens behov av drivmedel i transportsektorn.  

– 40 procent är ju inte tillräckligt om målet är fossilfrihet men om vi tittar på visioner och scenarier för framtiden och om vi räknar in alla de andra åtgärderna, ja då kan man säga att vi har tillräckligt med biomassa för att klara regeringens mål om en fossil-oberoende transportsektor 2030, samt även att vi kan vara nettoexportörer av biodrivmedel.  

Tekniken måste bli kommersiell  

På RISE arbetar forskare inom alla tänkbara områden som rör förnybara, fossilfria drivmedel. Allt från att göra biogas av avfall och restprodukter samt ta tillvara på och uppgradera lignin till att elektrifiera och effektivisera våra fordon och transportsystemet.    

– Teknikutvecklingen har gått framåt de senaste åren och flera nya tekniker är nära kommersialisering. Statistik över andelen förnybart i transportsektorn i EU visar att Sverige är överlägset jämfört med andra länder vad gäller användning av förnybara drivmedel, nu behöver vi också arbeta för att vara ledande vad gäller produktion. RISE är en del av den här teknikutvecklingen och jag är verkligen stolt över allt vi gör. Nu behöver vi arbeta ännu mer med att skala upp, demonstrera, få ut och kommersialisera tekniken, säger Johanna Mossberg som samtidigt poängterar hur viktigt det är med en simultan beteendeförändring.  

– Samtidigt som tekniken har gått framåt har omställningen till ett transporteffektivt samhälle mer eller mindre stått still. För att lyckas långsiktigt med klimatutmaningen måste vi arbeta parallellt med båda spåren. Vi behöver verkligen ändra vårt beteende och ställa om så att vi minskar energibehovet samtidigt som vi utvecklar och kommersialiserar ny teknik för fossilfria drivmedel, säger Johanna Mossberg.

Publicerad: 2018-10-08
Johanna Mossberg

Kontaktperson

Johanna Mossberg

Avdelningschef

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.