Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Det fossilfria kan inte vänta

Samhället behöver förändras dramatiskt för att klara att möta 1,5-gradersmålet. Den goda nyheten är att det öppnar enorma möjligheter för företag som kan tillhandahålla de lösningar och produkter som framtiden behöver. Andreas Johansson på RISE förklarar fördelarna med att hoppa på tåget tidigt.

Världens utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030. Om vi gör det har vi en chans att hålla oss inom det så kallade två-gradersmålet, det vill säga att ökningen av jordens medeltemperatur inte stiger med mer än två grader, ja allra helst inte mer än 1,5 grader.

– Det här handlar inte bara om smältande polarisar och vattenhöjning utan hänger ihop med biologisk mångfald, årstider och förmågan att planera och genomföra livsmedelsproduktion, säger Andreas Johansson, marknadschef inom samhällsbyggnad på RISE.

– Om vi inte håller oss inom det här målet, ja då är det en mycket stor risk för ekosystemkollaps.

Det är de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är det finns en bred samsyn om att det fossilfria samhället är viktigt och ska erhållas, inte minst sedan USA återanslöt till Parisavtalet i början av 2021.

– Det finns en väldigt tydlig ambition och målsättning att det är dit vi ska nå. Det i sin tur betyder att verksamheter som har potential att bidra till att världen kommer dit har stora möjligheter att bli framgångsrika och konkurrenskraftiga. Och tvärtom, ju mindre man som företag bryr sig om vad som händer runt hörnet, desto närmare kanten pushas man, säger Andreas Johansson.

Ingen ska hamna efter

Därmed inte sagt att omställningen handlar om vinna-eller-försvinna. Både FN och EU har som ambition att ingen ska hamna efter, att rika länder ska hjälpa de med mindre resurser, och att stora satsningar ska göras på människor som riskerar att förlora jobbet på grund av strukturomvandlingen. Allt för att inte skapa utanförskap och motsättningar som bromsar farten. Det här synsättet, att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra snarare än att armbåga sig fram, gäller även inom näringslivet.

– Att nå målet kräver nya värdekedjor, både på tekniksidan och systemsidan, och det är något som är svårt för enskilda aktörer att skapa själva. Det behövs nätverk, det behövs arenor där vi kan testa brett innan saker skalas upp, det krävs mod att misslyckas, och det krävs tillit för att det här samarbetet ska fungera. Och det är där vi på RISE kommer in, som ett nav för samarbetet, menar Andreas Johansson.

Att nå målet kräver nya värdekedjor, både på tekniksidan och systemsidan

Omställning av produktion och konsumtion

I dagsläget är RISE med i ett flertal försök, projekt och studier som alla handlar om att bygga upp kunskap om smarta vägar till ett fossilfritt samhälle. Och det arbetas med både produktionsomställning, och konsumtionsomställning.

– Att ställa om produktionen så att vi får bort utsläpp från koldioxid från till exempel jordbruks- och industrisektorn är ena sidan av myntet. Det finns mycket som behöver göras där för att få till en hållbar produktion.

Men det riktigt viktiga är enligt Andreas Johansson att även arbeta med hur vi konsumerar: att gå från ett linjärt till ett cirkulärt tänk och där skapa mer hållbara affärsmodeller.

– Se bara på byggsektorn. Vi har mycket lättare att prata om och engagera oss i att bygga nytt på smarta sätt än att hitta smarta sätt att använda befintliga byggnader bättre. De flesta kvadratmeter som redan finns står tomma en stor del av dygnet eller veckan, och jag tror att vi, för att nå ett hållbart samhälle, måste titta på både en hållbar konsumtion och en hållbar produktion, samtidigt, säger han.

Många vägar till framtiden

Vad kan man då som enskilt företag göra för att dra sitt strå till stacken? Enligt Andreas Johansson finns det massvis av vägar in i framtiden, men påpekar samtidigt att det verkligen inte är en one size fits all utan att det handlar om att förstå sin egen situation. Att fundera över vilka pusselbitar det egna företaget sitter på eller kan förflytta sig till när det gäller att nå den värld vi vill ha.

– Har man inte redan gjort det är det läge att stresstesta sin affärsmodell och tänka på hur man kan fortsätta att vara relevant för både kunder och anställda. Och oavsett vilken situation man sitter i kan vi på RISE vara en bra aktör att bollplanka med och hålla i handen. Vi sitter på kunskap, nätverk och testbäddar och kan hjälpa till med både praktiska frågor, analyser och omvärldsbevakning. Jag tror verkligen att ett tidigt engagemang i den här frågan är att framtidssäkra sig, och vi kan hjälpa till när man behöver betrakta sin verksamhet med nya ögon, avslutar Anderas Johansson.

Andreas Johansson

Kontaktperson

Andreas Johansson

Marknadschef

+46 10 516 51 73

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.