Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fairphone
Foto: PKFP, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Designa cirkulära erbjudanden som kunderna vill ha

Konsumenterna har en central roll att spela i en cirkulär ekonomi. De kan bidra till cirkulära flöden på en mängd olika sätt, men det gäller att de cirkulära alternativen är smidigare och attraktivare än de linjära. Därför behöver företag designa sina cirkulära erbjudanden utifrån en god förståelse för kundernas behov.

Det räcker inte med att det finns cirkulära lösningar som fungerar – de måste också vara så attraktiva att konsumenterna vill ha dem och väljer dem framför linjära alternativ.

– Det finns många olika saker som företag kan göra för att underlätta för konsumenterna att välja ett cirkulärt alternativ. Ett sätt är att utforma själva affärsmodellen för att göra det enkelt att tillfälligt använda något istället för att äga, till exempel genom uthyrnings- eller leasingtjänster. Produkter som hyrs ut kan också anpassas så att det blir smidigt för varje ny användare. Om det handlar om en bil som ska hyras ut till flera olika personer är det en fördel om det går snabbt att ställa om säten, koppla mobilen till bilen och göra andra personliga inställningar som behövs. För om man hyr bilen en timme vill man inte lägga tio minuter på att komma igång, säger Anneli Selvefors, forskare inom Sustainable business på RISE.

Design för cirkulära flöden

Ett annat sätt att underlätta för konsumenterna är att utforma produkten i sig så att den lämpar sig väl för att ingå i cirkulära flöden. Ett exempel på det kan vara att göra produkten enkel att inspektera eller transportera.

– Bilarnas färdmätare är ett bra exempel på en specifik lösning som länge underlättat andrahandsförsäljning. Färdmätaren gör det lätt för nästa köpare att bilda sig en uppfattning om produkten. Genom att man vet hur långt bilen har gått kan man ofta få en indikation på vilket skick den är i och vilka åtgärder som kan behöva göras i närtid. På transportsidan finns många lösningar som underlättar för människor att köpa nya varor, exempelvis kan vi köpa möbler i platta paket. Men möbler som kommer in i hemmet som platta paket skulle också kunna designas för att enkelt kunna tas isär och packas på nytt i ett platt paket för att underlätta transport till nästa användare, säger Anneli Selvefors.

I vissa fall kan produkter cirkuleras och återanvändas precis som de är. Men andra kan behöva renovering eller återtillverkning som återställer dem till nyskick innan de är redo för en ny användningscykel. Det finns idag inga standarder för cirkulär design men det händer ändå en del på området. Till exempel så antog EU-parlamentet förra året en resolution med flera åtgärder som skulle underlätta cirkulär konsumtion, inklusive rätten till reparation.

– Dels kan man tänka sig längre garantier och krav på att tillhandahålla reservdelar i ett visst antal år. En annan och svårare fråga rör hur produkter jag köper passar ihop med de jag redan har. Kan jag till exempel fortfarande använda mitt headset om jag köper en ny telefon? säger Sara Renström, senior forskare inom Teknologier för interaktion på RISE.

Många gånger vet man inte vad man vill ha innan man ser lösningen

Utgå från kundernas – inte alltid uttalade – behov

Grunden i användarcentrerad cirkulär design handlar om att utgå från kundernas behov. Det behöver dock inte innebära att det är uttalade behov.

–  Många gånger vet man inte vad man vill ha innan man ser lösningen, eller först när några i ens närhet har lösningen. Det är inte säkert att konsumenter nappar direkt på ett nytt cirkulärt erbjudande. Det kan ta lite tid att förstå vad det innebär att, till exempel, hyra istället för att köpa och hur det kan passa in i ens vardagsliv. Så vi behöver tillhandahålla lösningar och lyfta goda exempel för att konsumenterna ska kunna se vilka cirkulära alternativ som finns men också ha lite is i magen om de inte slår direkt, säger Sara Renström.

RISE stöttar med expertis, verktyg och metoder

Både hon och Anneli Selvefors märker att intresset för användarcentrerad cirkulär design ökar hos företagen.

– Man får gärna kontakta oss om man vill veta mer. Vi kan bidra med kompetenshöjning och utbildning på området såväl som konkret stöd vid utvecklingen av nya produkter och tjänster. Med hjälp av våra verktyg och metodkit kan vi hjälpa företag att förstå kundernas och användarnas behov bättre, kritiskt granska samt generera nya idéer och lösningar, säger Anneli Selvefors.

Foto: PKFP, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Exempel på erbjudanden som kan underlätta cirkulär konsumtion:

  • Fairphone: Erbjuder en modulärt byggd telefon där varje del kan repareras och uppgraderas, och där senare modeller även är kompatibla med tidigare, vilket möjliggör lång livslängd och underlättar återanvändning.
  • Inrego: Erbjuder cirkulerad IT-utrustning, som köpts in och renoverats inför återanvändning.
  • Blocket: Erbjuder en match-making tjänst där köpare och säljare kan hitta varandra.
  • Kind of: Erbjuder en tjänst för second hand-kläder med en specifik ”look”. Kläderna handplockas utifrån storlek till de kunder som beställer så att kunderna slipper letandet i butikerna.
  • Cykelköket: Erbjuder en mötesplats där cyklister kan låna verktyg för att själva kunna laga och fixa sina cyklar. Volontärer på plats hjälper till genom att visa och komma med tips. Den sociala biten adderar ytterligare värde.
Anneli Selvefors

Kontaktperson

Anneli Selvefors

Forskare

+46 73 356 09 84

Läs mer om Anneli

Kontakta Anneli
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Renström

Kontaktperson

Sara Renström

Senior Forskare

+46 10 228 42 14

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.