Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Liseberg

Certifiering hjälper Liseberg styra mot hållbarhet

I december 2021 certifierades Liseberg i Göteborg enligt standarden ISO 20121 – Hållbara evenemang. Företaget fick hjälp i sin process av revisorer från RISE.

Ylva Linder, hållbarhetschef Liseberg
Ylva Linder, hållbarhetschef Liseberg

Standarden ISO 20121 – Hållbara evenemang bygger på ISO 26000 och är en standard som tar med samtliga hållbarhetsaspekter, inte bara dem som rör miljön utan även sociala aspekter och styrning. Förutom miljöpåverkan omfattar den exempelvis mål och riskhantering samt säkerheten för besökare, anställda och frivilliga.

Lisebergs hållbarhetsarbete styrs av ett hållbarhetsdirektiv som föreskriver att Liseberg ska agera ansvarsfullt och långsiktigt samt att förvaltning och utveckling av verksamheten sker med utgångspunkten att man har Liseberg till låns av kommande generationer. Fram till certifieringen har organisationen haft en miljödiplomering.

– Hållbarhet ska integreras i våra arbetssätt och beslut oavsett om vi är certifierade eller inte. Vi valde att certifierade oss eftersom vi vill ta ansvar. Dessutom förväntar sig våra intressenter att vi gör det, säger Lisebergs hållbarhetschef Ylva Linder.

Omfattar allt – från åkattraktioner till events

I princip allt som ryms inom Lisebergs nöjespark omfattas av certifieringen, det vill säga åkattraktioner, mat och dryck, butiker, spel och underhållning samt events.

När det handlar om hållbara evenemang är intressentbegreppet extra viktigt eftersom det är så många olika kategorier som berörs – i Lisebergs fall anställda, gäster, ägare, invånare, leverantörer och branschkollegor.

– Fördelen med en ISO-certifiering är att hållbarhetsarbetet får större fokus och prioritet internt. Dessutom bidrar revisorerna med idéer och hjälper oss att identifiera områden för förbättring, säger Ylva Linder.

Hon konstaterar också att ett externt godkännande är en fördel när Liseberg blir granskat av media och andra intressenter.

Hållbarhet ska integreras i våra arbetssätt och beslut oavsett om vi är certifierade eller inte

Digital utbildning underlättar kunskapsöverföring

Liseberg är en serviceorganisation med stort fokus på drift och problemlösning här och nu. En utmaning i certifieringsarbetet var därför att få alla att tillämpa och förstå värdet av den systematik och dokumentation som tillämpningen av ISO 20121 innebär.

Med tanke på den stora andelen säsongsanställda finns en konstant utmaning att få till en fungerande kompetensöverföring kring hållbarhet. Inför säsongsstarten våren 2021 implementerade Liseberg en ny digital utbildningsplattform för bland annat detta ändamål.

– En digital serviceutbildning togs fram, liksom en digital introduktion som också omfattade hållbarhetsfrågor. Samtliga säsongsmedarbetare fick genomgå utbildningspaketet innan de började. Utöver de digitala utbildningarna tror vi på ett närvarande ledarskap där chefer och arbetsledare förmedlar hur vi arbetar för att agera så hållbart som möjligt, säger Ylva Linder.

Certifieringsarbetet har skett i nära samarbete och dialog med revisorerna från RISE.

– Samarbetet har löpt väldigt bra. Revisorerna är duktiga och det var bra att kunna använda RISE digitala kundportal för hantering av anmärkningar, säger Ylva Linder.

Viktigt kvitto

Lena Jönsson har lett revisionsarbetet på Liseberg från RISE sida. Hon understryker att certifiering är viktigt ur två aspekter. Dels internt eftersom den innebär att man väljer en styrningsmodell. Sättet att arbeta blir tydligare när man beslutat sig för att jobba enligt en bestämd standard.

– Certifieringen är också viktig externt. Genom att en opartisk instans granskar arbetssättet och bekräftar att det följer en standard får man ett kvitto på att den bild man har skapat av sig själv som företag eller organisation stämmer, säger hon.

Lena Jönsson anser att coronapandemin har lyft behovet av certifiering.

– Den har pekat på behovet av att visa att man jobbar hållbart både socialt och miljömässigt. Det har exempelvis uppstått behov av att hantera smittspridning och av att snabbt och smidigt kunna ställa om och införa nya sätt att arbeta.

RISE har god erfarenhet av certifiering enligt ISO 20121 – Hållbara evenemang och har tidigare bland annat hjälpt alpina VM, Göteborgsvarvet och Vätternrundan till certifiering.

Sista frågan går till Lisebergs hållbarhetschef Ylva Linder – kan man ha roligt och samtidigt göra en insats för framtiden?

– Absolut, det är vi övertygade om, säger hon med eftertryck.

Publicerad: 2022-02-14
Lena Jönsson

Kontaktperson

Lena Jönsson

Revisor

Läs mer om Lena

Kontakta Lena
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.