Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Piteå Science Park
Foto: Jens Ökvist, Kråkkullen produktion

Certifierade innovationsledare en kvalitetsstämpel för Piteå Science Park

De befinner sig i en av Sveriges just nu mest expansiva regioner. Men innovation händer trots det inte av sig själv. Piteå Science Park har därför bett RISE att certifiera fem innovationsledare.
– I utforskande processer är det superviktigt att veta vart man ska, och certifieringen blir en kvalitetsstämpel på att vi verkligen vet hur vi tar oss dit, säger Greta Wimander, campusstrateg på Piteå Science Park.

Det finns många inkubatorer och science parks i världen, men långt ifrån alla har ett eget konserthus. Hos kommunala bolaget Piteå Science Park däremot var konserthuset själva grunden. 

– Musikhögskolan ligger i kommunen och vi såg ett behov av en inkubator för musikernas idéer, förklarar Greta Wimander. 

Ur det föddes digitala inkubatorn Go Business som idag är en del av Piteå Science Park. Där jobbar man med kreatörer inom tjänstesektorn, men där finns också en innovationsarena för tyngre industri och förnyelsebar energi, konserthuset samt en hel rad andra initiativ, verksamheter och samarbeten. 

– Kommunen vill erbjuda befolkningen en bred palett av arbetstillfällen. Piteå är en kombination av industristad och kulturella, kreativa näringar. När vi hjälper de här branscherna att ligga i framkant blir vi en mer attraktiv stad och ett lokomotiv för hela regionen. 

Innovation kräver kunskap 

Men bara för att en plats samlar många kreativa människor med stora idéer betyder inte det att innovation uppstår per automatik.  

– Vi här uppe i norr befinner oss mitt i en jättestor omställning och vi behöver jobba med nya saker på nya sätt. Då är det jätteviktigt att vi tänker smart, att vi skapar något nytt. Det är den resan som gör att det blir innovativt, annars blir det bara ett projekt bland andra. 

Du kan betala för en kurs, men du kan inte köpa dig till en certifiering

Certifiering ger kvalitetsstämpel... 

För att skapa fler möjligheter för den innovation som krävs har Piteå Science Park tagit ett strategiskt beslut att certifiera alla sina innovationsledare hos RISE. 

– Självklart kan man gå kurser och få diplom från andra aktörer också, men en certifiering blir en helt annan sak. Det är en väldigt omfattande process, så det blir en tydlig kvalitetsstämpel som skapar trovärdighet. Du kan betala för en kurs, men du kan inte köpa dig till en certifiering. 

Att det är just ett oberoende institut som RISE som utfärdar den bidrar till att ge certifieringen ytterligare trovärdighet.  

– När vi ska jobba i sådana här stora och långa processer är det superviktigt att vi kan visa att vi har en kvalitetsstämpel, att vi faktiskt kan det vi säger att vi kan. Att det är en neutral part som gör det ger extra tyngd, eftersom de inte har något att vinna på det själva. Jag kan varmt rekommendera det. 

...och gör skillnad i vardagen 

Men det är inte bara i kontakten med externa aktörer som Greta Wimander märker av nyttan av sin certifiering. Även i vardagen, där hon just nu är i startgroparna för att ta fram en ny strategi för att utveckla campusområdet i Piteå, märker hon skillnad. 

– Vi vill titta på själva den fysiska platsens värde på ett nytt sätt, och när jag nu sitter och planerar den här resan märker jag verkligen vilken nytta jag har av de verktyg jag har med mig sedan certifieringen. I den nyfikna, och ibland lite osäkra, värld som ett nytt projekt är vet jag att jag har kartan som gör att vi kommer att ta oss igenom det hela och att det kommer att leda till något bra.  

Certifiering av innovationsledare 

För att få en certifiering från RISE, som oberoende tredje part, behöver innovationsledaren gå igenom följande steg:

  1. RISE kontrollerar att kandidaten uppfyller ett visst antal av kriterierna i Yrkesföreningen Innovationsledarnas beskrivning av yrket. 
  2. Kandidaten gör en tretimmars skriftlig tentamen, utan hjälpmedel, hos RISE. 
  3. Kandidaten skriver ett case där hen beskriver ett projekt hen har haft ansvar för som innovationsledare. 
  4. RISE genomför som oberoende part en muntlig tentamen med kandidaten där hen får svara på frågor utifrån sitt case och sin skriftliga tentamen. 
  5. Om kandidaten klarar alla steg utfärdas en certifiering. Den gäller i fem år, men kräver att personen varje år skickar in en årsrapport. För att få förnya certifieringen efter de fem åren krävs att personen har arbetat aktivt som innovationsledare minst tre av de fem åren. 

Kontaktperson

Stina Wibom

Enhetschef

+46 10 516 63 39

Läs mer om Stina

Kontakta Stina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.