Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Center tar vätgas från vision till verklighet

Vätgas beskrivs som en nyckelteknologi i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Swedish Hydrogen Development Center, SHDC, som drivs av RISE stöttar industrin i utvecklingen och integreringen av vätgas i nya och befintliga industriprocesser genom kunskapshöjande aktiviteter och projektinitiering.

De förändringar som planeras i industrier som vill gå från fossilberoende till att bygga sina produktionsprocesser med hjälp av vätgas är enorma. Det är en omställning som helt saknar motstycke. En del av de tekniska lösningarna är relativt enkla, andra kräver fortfarande mycket forskning och utveckling. Dessutom aktualiseras en mängd systemfrågor, som hur de nya industriprocesserna ska fungera tillsammans med elkraftssystemet, och hur vätgasproduktionen optimeras.

– Det är här SHDC kommer in i bilden. Vi är ett forum som fokuserar på industriell vätgasproduktion och användning. I omställningen uppstår frågor kopplade till industrins behov och då fyller SHCD en viktig funktion, säger Johan Sandstedt, ledare för RISE fokusområde industriell omställning.

Enorma utsläppsminskningar

Vätgastekniken innebär stora möjligheter. Bara stålindustrins utsläpp är tre till fyra gånger större än för hela transportsektorn. Stålindustrins projekt HYBRIT för att börja tillverka stål utan kol är också en av de mer kända industrisatsningarna. Men SSAB är långt ifrån ensamma om att göra resan från fossilt till vätgas.

– Perstorp AB:s planer på att ersätta fossil metanol med fossilfritt producerad metanol skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen som motsvarar att permanent ställa hela Sveriges inrikesflyg. LKAB:s övergång till vätgas motsvarar att bli kvitt utsläppen från hela den svenska personbilsflottan – tre gånger om, förklarar Johan Sandstedt entusiastiskt.

Det som förenar projekten är att det handlar om att göra hela industrisegment fossilfria med hjälp av vätgas. Företagen som möts inom SHDC har alltså inte i första hand intresse av vätgas som energibärare eller bränsle, utan av dess egenskaper som ersättning för det fossila i produktionsprocessen.

Vi är ett forum som fokuserar på industriell vätgasproduktion och användning

Ger överblick och skapar samverkan

Genom delaktigheten i SHDC får deltagarna en överblick. Var befinner sig de olika projekten inom industrin, hur långt har tekniken kommit, vilken forskning pågår? Därigenom identifieras möjligheter till samarbeten mellan deltagarna, och nya forskningsfrågor. En aktuell fråga är till exempel hur värmen i processerna kan tas tillvara, och räknas hem som en intäkt i de stora investeringar som krävs framöver. 

– Vi har runt 40 deltagare idag, främst större företag, men också mindre företag som tillverkar specifik teknik som används i processerna. Det är sedan deltagarna som mycket definierar arbetet, och deras behov som får styra vilka frågor vi ska ta tag i framåt. För att få med fler perspektiv ser vi såklart positivt på att välkomna nya deltagare, både från industrin, akademin och myndigheter, avslutar Johan Sandstedt.

Johan Sandstedt

Kontaktperson

Johan Sandstedt

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 228 42 77

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.