Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bränder i elbilar kräver ny kunskap

En elbilsbrand skiljer sig från en bensin- eller dieselbilsbrand och därför behöver räddningspersonalen mer kunskap om hur de ska hantera brinnande elbilar. Under hösten 2023 öppnar RISE världsunika labb för säkerhetskritiskt batteriprovning.

Antalet elbilar i Sverige ökar och idag rullar fler än 450 000 el- och hybridbilar på vägarna. Elbilen drivs av ett litiumjonbatteri och fördelen med dessa batterier är att de har lång livslängd och hög energitäthet, det vill säga att de kan lagra mycket energi. Men det finns också nackdelar med batterierna, bland annat risken för brand och explosion.

– Ett litiumjonbatteri kan börja brinna, vilket kan orsakas av interna kortslutningar eller av extern påverkan som exempelvis överladdning. Interna kortslutningar har oftast med produktionskvaliteten att göra medan externa beror på handhavande och elbilskonstruktion. För några år sedan brann en del Hoverboards, som också drivs av litiumjonbatterier, men det berodde oftast på att laddaren inte var anpassad och fortsatte ladda trots att batteriet var fullt. Den risken är minimal hos elbilarna eftersom de är kontrollerade och har inbyggda säkerhetssystem förklarar Lars Fast, forskare på RISE.

Råd om hur batteriet ska designas

RISE har tagit fram en riskbedömningsrapport som ger råd om hur ett batteri ska designas och var i bilen det ska placeras, i syfte att öka säkerheten för elbilar. Exempelvis är ventilation en viktig parameter, de gaser som bildas när ett litiumjonbatteri värms upp måste kunna släppas ut någonstans, annars riskerar batteriet att explodera. Vad gäller placeringen ska batteriet helst sitta i bilens så kallade säkra zon, i mitten samt mellan hjulaxlarna. Här är batteriet mest skyddat vid en eventuell krock.

Även om risken för just explosion är liten finns andra risker, exempelvis batteribrand. Det kan ske vid felaktig användning, till exempel om batteriet utsätts för extrem värme eller om det skadas vid en krock. Röken som bildas är giftig och både kunskap och säkerhet kring brinnande batterier och elbilar måste öka.  

– Eftersom det fortfarande finns relativt få elbilar är räddningspersonal och brandkår inte alltid vana att ta hand om dessa typer av bilar. De har inte kännedom om vilka gaser bilen släpper ut och är ibland osäkra på hur de ska hantera den brinnande bilen, förklarar Lars Fast.

Räddningspersonal behöver rätt kunskap

Röken från en brinnande elbil innehåller bland annat väteflourid, ett farligt ämne som kan tränga igenom skyddskläder. Därför är det viktigt för räddningspersonal att ha rätt kunskap. En elbil som brinner kan dessutom vara svårsläckt om det brinner i batteriet. En batteribrand kräver mycket kyla men batteriet är inkapslat i en tät låda vilket gör det svårt att komma åt. Elbilen kan också återantända långt efter att branden är släckt. Det beror på så kallad termisk rusning, som innebär att temperaturen skenar iväg och att batteriet värmer upp sig själv.

– Vi inom RISE försöker arbeta mycket med utbildning och information, bland annat på temadagar och vetenskapliga konferenser. Målet är att ge både räddningspersonal och annan kommunpersonal kunskap om elbilar så att de kan känna sig säkra att hantera olyckor, säger Lars Fast.

Under hösten 2023 öppnar ett världsunikt labb för säkerhetskritisk batteriprovning. Här ska batterier utsättas för vibration, mekaniska stötar, extrema temperaturer och provoceras för att garantera säkerheten och godkännas inför marknadsintroduktion. I RISE labb för säkerhetskritisk provning får kunder tillgång till en världsledande och explosionssäker testmiljö med största möjliga omtanke om miljön.

Tre tips till dig som kör en elbil

  • Följ alltid tillverkarens eller leverantörens anvisningar om din elbil och använd den utrustning som är avsedd för laddning.
  • En elbil kan börja brinna lång tid efter att en krock har skett. Ha detta i åtanke, när du ställer undan bilen i garaget efter en krock. Vid ett krocktest började en Chevrolet Volt brinna tre veckor efter testet.
  • Tänk på att de gaser som avges från ett batteri som börjar ventilera, inte är hälsosamma.
Lars Fast

Kontaktperson

Lars Fast

Forskare

+46 10 516 54 02

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.