Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bortom gran och tall – ”nya” träslag i sågverken

Klimatförändringar, krav på biologisk mångfald och bevarande av ekosystem väcker frågor om framtiden. Vilka träslag kommer vi att ha tillgång till i framtiden? RISE har undersökt vårt tredje vanligaste trädslag björk och vårt tredje barrträdslag contortatallens möjligheter som konstruktionsvirke.

Svensk sågverksindustri är väldigt beroende av gran och tall därför har RISE nu tagit fram underlag som visar hur två ”nya” träslag skulle kunna användas i konstruktiva tillämpningar. Träslagen är björk, som är Sveriges tredje vanligaste träslag, och contortatallen, som är det tredje vanligaste barrträdslaget. Varken contortatall eller björk har gått att sortera och CE-märka till konstruktionsvirke i Sverige eller Europa1 tidigare. Att använda fler träslag skulle kunna bredda råvarubasen för konstruktionsvirke och potentiellt ge högre hållfasthetsklasser än idag. Två nyligen genomförda projekt, BizWOOD Småland2 och Konstruktionsvirke – Contorta3 har undersökt möjligheten för hållfasthetssortering av björk och contortatall.

Björk som sågad vara används inom möbelindustrin, men användningen är idag ringa och ligger på ca 50 000 m3fub4. Björken som egentligen består av två sågbara träslag, vårtbjörk (Betula pendula) och glasbjörk (Betula pubesens) har genom en del i BizWOOD Småland projektet provats av RISE. Undersökningarna visar att björk har en betydligt högre hållfasthet, styvhet och densitet än våra normalt använda barrträslag. Dessutom visar den att det skulle gå att sortera björk med samma tillvägagångsätt som barrträd både visuellt ock maskinellt. Sorteringen skulle kunna ge ett högt utbyte och sortera ut höga hållfasthetsklasser, i klasser upp till C45 för konstruktionsvirke.

Fortsättning följer och resultaten från projektet kommer att sampubliceras tillsammans med norska resultat från provningar gjorda på RISE för NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Även en rapport kommer läggas fram för CEN/ WG123/TG1, vilket utgör grunden till en AGR (Approves Grading Report) som är ett godkännande för sortering för norsk och svensk björk. När rapporten är publicerad kommer det vara möjligt att sortera konstruktionsvirke av björk.

Contortatallen är Sveriges tredje vanligaste barrträdsslag och kommer ursprungligen från Nordamerika, där den återfinns hela vägen från Kalifornien i Söder till Alaska i norr. I detta vidsträckt naturliga utbredningsområde finns den som flera underarter. Den svenska contortan har sitt ursprung i de inre delarna av mellersta British Columbia i Kanada. I dag talar vi om contorta, contortatall eller vridtall. I dess naturliga habitat i Kanada går den under namnen. Lodgepole pine och Shore pine. Contortatallen växer snabbt på rätt marker i det svenska klimatet, med upp till 40 % bättre volymtillväxt än vår inhemska tall.

I projektet Konstruktionsvirke – Contorta fick maskintillverkare av sorteringsmaskiner möjlighet att i deras egna maskiner genomföra mätningar på insamlat provmaterial. I kombination med brottprovningar genomförda på RISE beräknades inställningsvärden fram för sorte- ringsmaskinerna. I nuläget har en maskintillverkare fått en AGR rapport godkänd och de övriga medverkande företagen har data för att kunna ta fram sina AGR rapporter. När maskin­ tillverkarna fått sin rapport godkänd är det möjligt för sågverken som använder sorteringsmaskiner från dem att sortera konstruktionsvirke av contorta. Resultat från projektet visar att contortatallen har både lägre böjhållfasthet och styvhet än den inhemska tallen, vilket var förväntat på grund av den högre tillväxthastigheten. Det bör dock framhållas att sortering skulle kunna ge ett högt utbyte för hållfasthetsklass C16, vilket är tillräckligt bra för många ändamål.

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

Ulf Lemke

Kontaktperson

Ulf Lemke

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Läs mer om Ulf

Kontakta Ulf
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.