Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Attraktiv klimatsmart renovering med träfasad

Ett industriellt tillverkat innovativt fasadsystem för hållbar renovering för ROT-sektorn är under utveckling. Målet är ett system som är enkelt för arkitekter att använda genom en digitaliserad designprocess i gestaltnings- och projekteringsprocessen samt attraktivt till olika fastigheters utformning och utseende utifrån olika fall av tilläggsisolering.

Vi står inför ett stort behov av renovering särskilt av fastigheter byggda mellan 1950- och 1990-talet. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att förbättra byggnadsbeståndet genom att förlänga dess livslängd och uppdatera det till nuvarande energikrav. Vid renoveringar är en tilläggsisolering en vanlig åtgärd som ofta påverkar fasadens estetiska uttryck negativt. Det innebär en driftekonomisk vinst men ofta en förlust av den ursprungliga gestaltningen. I ett tidigare projekt Fasaden i Staden, Snabb, Snygg, Smart (finansierat via BioInnovation), som leddes av RISE Träbyggande utvecklades ett innovativt träfasadsystem för nybyggnation i stadsmiljön.

Genom att inom projektet ”E2B2 Klimatsmart renovering med innovativ träfasad” (finansiär Energimyndigheten) fortsätta utveckla och anpassa fasadsystemet till renovering av miljonprogrammets byggnader går det att spara energi. 

-Dessutom kommer fasadsystemet att utformas med fokus på en anpassningsbar och digitaliserad designprocess, samt att komponenterna ska vara möjliga att demontera i framtiden säger projektledaren Karin Sandberg, RISE. 

Fasadsystemet ska också utformas så att det kan tillverkas i fabrik och sedan på ett enkelt sätt kunna monteras på byggarbetsplatsen. 

-Via fallstudier verifieras hur väl fasadsystemet är designat för tillverkning, LCA energioptimering, digitalhantering av information och variation i gestaltningsmöjligheten för arkitekten. Resultatet ska presenteras i en digital plattformsmodell säger Camilla Schlyter, RISE som jobbar som instituts doktorand med frågan.

Projektets syfte är att se till att hela kedjan från design till produktion fungerar i praktiken. Prototyper tillverkas av parterna i projektet Hedlunda Industrier och SCA med Kiruna Bostäders renovering av Lombolo i åtanke och Equator Arkitekter bidrar med projekteringskunskap.

-Vi ser en ökad efterfråga på fasadsystem som är klimatneutrala och optimerade avseende låg material- och energiförbrukning, samt ger möjlighet till estetisk frihet och variation för arkitekter, byggherrar och förvaltare säger Camilla Schlyter. 

-Projektet bidrar till utvecklingen av tilltalande biobaserade fasader central för samhällsbyggnadsbranschens omställning mot ett minskat fossilberoende avslutar Karin Sandberg.

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

Kontaktperson

Camilla Schlyter

Doktorand

+46 73 032 42 64

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Sandberg

Kontaktperson

Karin Sandberg

Senior Forskare

+46 10 516 62 41

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.