Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Allt högre hus i trä

Intresset för att bygga med trä ökar och aktörer i byggbranschen väljer att utmärka sig genom att anta utmaningen att bygga riktigt högt med trä, upp till och över 20 våningar. Utmaningen driver utveckling och för träbyggandet framåt. I en serie projekt har RISE tillsammans med akademi, byggsystemleverantörer, konsulter och beställare studerat utmaningarna, utvecklat och beskrivit tekniska lösningar för ett antal av dem.

Högre byggnader med bärande stomme i trä är fortfarande ovanligt även om exempel så höga som 20 våningar finns Sverige, men hus upp till åtta våningar byggs däremot i väldigt stor utsträckning. Att bygga högt, oavsett material, innebär delvis nya utmaningar jämfört med att bygga lägre byggnader. Utmaningar driver utvecklingen av byggandet i trä som är till nytta för byggandet generellt för branschen.

För höga hus i trä handlar utmaningarna om framför allt stabilisering, brandsäkerhet och produktionsaspekter. I projektet ”Höga hus i trä” har man konstaterat att det är fullt möjligt att gestalta och bygga 22 våningar höga hus med trästomme som uppfyller kraven för stabilitet, vibrationer och brandsäkerhet. Två kritiska aspekter har varit brandsäkerhet och risken för rörelser orsakade av vindlaster högst upp i byggnaden. RISE och konsultföretagen BRIAB och Brandskyddslaget har tagit fram riktlinjer för brandtekniska utmaningar som har utarbetats för att stödja likartade projekteringsprocesser. Rörelser orsakade av vind visade sig bli en utmaning redan vid 10–12 våningars höjd, men blev hanterbart även för 22 våningar höga hus med hjälp av närbesläktade projekt. Storleken på de rörelser vinden orsakar beror på byggnadens tyngd, styvhet och dämpning men på grund av de få andra exempel höga hus i trä, är osäkerheten stor för hur stor dämpningen kan bli. För att öka förståelsen, studerades det i ett europeiskt samarbetsprojekt, med RISE som koordinator, genom att utvärdera dämpningen i åtta uppförda större träbyggnader i Europa.

I Sverige genomförde Linnéuniversitetet och RISE mätningar i en byggnad i Mariestad för att utvärdera husets egenskaper med avseende på vindbelastning. Resultat från projektet kommer att sammanfattas i rekommendationer för hur beräkningsmodeller för vindbelastning av höga hus bör utformas för att bäst beskriva denverkliga belastningen. Finansiering Formas, Vinnova, Energimydnigheten och ForestValue.

Vidare läsning
Höga hus i trä – konceptstudie (Länk)

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.