Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Anders Wickström

Senior Projektledare

Tel +46 70 261 00 71

E-post anders.wickstrom@ri.se

Ort Karlstad

Enhet Förnybar energi från vind och hav (105305)

Anders är en av Sveriges mest erfarna experter inom vindkraft, efter 30 års arbete med teknisk utveckling av förnybar energiproduktion.
Han började i slutet av 80-talet med dimensionering av två-bladiga vindturbiner på 3 MW, där strukturdynamik och hållfasthet var fundamentala teknikområden att hantera. Förutom analytiska metoder blev Finita Element-beräkningar viktiga i dimensioneringen av struktur och svetsar, med fokus på utmattning.
Tre år i Oslo gav erfarenheter inom vattenkraft, med fokus på FE-analyser av strukturdynamik och utveckling av Francis-löphjul. Resultatet blev en helt ny utformning av denna typ av turbiner, som sedan dess är helt dominerande.
Han blev därefter en av grundarna till ScanWind. Tack vare en avancerad aeroelastisk simuleringsmiljö, baserad på VIDYN, utvecklades ett turbinkoncept utan växellåda för norskt kustlandskap. Turbinregleringen integrerades identiskt i simuleringarna, vilket är viktigt för att sänka laster och optimera produktionen. Med ett egenutvecklat datainsamlingssystem kunde driftstorheter loggas på varje turbin i upp till 50 Hz, vilket möjliggjorde valideringar av alla olika extremsituationer som vindkraftverken under år av drifttimmar utsattes för.
ScanWind blev senare en del i General Electric där det direktdrivna konceptet, med aktivt girsystem, vidareutvecklades till en havsbaserad vindturbin på 4 MW. Anders ansvarade för dimensionerande laster, dynamik och prestanda och hade en aktiv roll i utvecklingen av ett nytt 55 meter långt blad.
År 2012 var Anders med och grundade det oberoende konsultföretaget Scandinavian Wind. Med tillgång till VIDYN, gedigen erfarenhet från simuleringar och utveckling av hela vindkraftverk, fick företaget uppdrag inom allt från upphandlingsstöd för Statkraft, utveckling av flytande vindkraftskoncept och stöd i olika forskningsprojekt i samarbete med Chalmers, inklusive nya kolfiberblad och pitchreglerat nav för en uppdaterad forskningsturbin.
Under 2016 arbetade Anders som anlitad vindkraftsexpert för Statens haverikommission och dess utredning av haveriet i Lemnhult, med fokus på förspänning, utmattning och livslängdsberäkningar av bultförband.
Sedan 2018 arbetar Anders på RISE och stöder företag med produkt- och konceptutveckling inom vindenergi på land och till havs. Bland dessa kan nämnas Modvion, som utvecklar trätorn för vindkraft.