Skip to main content
Search
Menu

Eco design for more environmentally sustainable products

The environmental impact of a product is largely dependent on the early stages of product development, where design is decisive. Therefore, the use of eco design is of importance.

En produkts miljöpåverkan är till stor del avhängig de tidiga stegen av produktutveckling, där design är en avgörande faktor. Därför är det viktigt att inkludera och integrera hållbarhetsaspekter från start, utan att för den delen kompromissa med andra viktiga faktorer så som prestanda, funktionalitet, estetik, kvalité och kostnader. Detta kallas ibland för ekodesign.

Det kan kännas svårt att veta vad, var och hur ekodesign ska appliceras. Här kan RISE hjälpa dig både med processen och i de olika stegen, vilket kan inkludera allt från till exempel att:

  • optimera funktion,
  • minska miljöpåverkan under användning,
  • välja rätt material,
  • minska mängden material,
  • optimera livslängden,
  • optimera produktionen,
  • optimera resthanteringen, och
  • optimera distributionen.

Vid arbete med ekodesign är det av relevans att ha tillgång till expertkompetens inom flera olika områden, och här kan RISE t.ex. också bistå med kompentens inom LCA, substitution av oönskade kemikalier, cirkulär omställning, hållbara material, hållbar produktion mm.  RISE kan också ge stöd med designmetodik för att ta reda på vilka funktioner som behövs, hur miljöpåverkan under användning kan minskas och vad som är en optimal livslängd, till exempel.

Med hjälp av ekodesign kan både produkt och process bli mer miljömässigt hållbar med minskad negativ påverkan på miljön som en av flera positiva effekter.

Hanna Linden

Contact person

Hanna Linden

tf Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 228 46 75

Read more about Hanna

Contact Hanna
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.

Contact

Cannot find what you are looking for or are you curious about how we can help?

Send message
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.