Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Timber on Top – cirkulärt biobaserat byggande - etapp 1

Projektets mål är att tillgodose befintliga byggnader lösningar för förtätning och förlängd livslängd med hjälp av vidbyggnader med återanvändbara biobaserade prefabricerade byggsystem. Detta i sin tur ger ett mer flexibelt nyttjande av befintliga byggnader.

Syfte och mål

Målet med projektet Timber on Top är: Förtätning och förlängd livslängd för flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av vidbyggnader med återanvändbara biobaserade prefabricerade byggsystem.

Etapp 1 syftar till att skapa ramverk och utgångsläge för hur påbyggnader/vidbyggnader blir flexibla och cirkulära, genom att beskriva hinder och möjligheter för biobaserade prefabricerade byggsystem. Målet är att beskriva dess ur tre hållbarhetskriterierna socialt, ekonomiskt och ekologiskt (tekniskt) för att under etapp 2 få fram en Best Practice Guide.

Förväntade effekter och resultat

Hela projektet förväntas leda till ökad samverkan och förståelse mellan de aktörer som medverkar inom vidbyggnadsprojekt såsom kommuner, fastighetsägare, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och byggsystemleverantörer. Genom aktivt deltagande i flera byggprojekt så kommer man att skapa bättre samverkan mellan de deltagande parterna och skapa underlag för en Best Practice Guide som kommer att underlätta i andra liknande projekt.

Kunskapsöverföring och kunskapsspridning via workshops är en viktig del av projektet för att implementera resultaten.

Planerat upplägg och genomförande

Etapp 1 av projektet kommer att bedrivas i form av workshops, intervjustudier och state-of-the-art beskrivningar på ett antal viktiga områden inom de tre definierade utifrån kriterierna social, ekonomisk och ekologiskt perspektiv. En syntes av resultaten för etapp 1 kommer att ligga till grund för etapp 2.

Projektet är organiserat i fem arbetspaket, två kopplade till projektledning och kunskapsspridning och tre kopplade till de tre hållbarhetskriterierna Social, Ekonomisk och Ekologisk (Teknisk/miljömässig) hållbarhet.


Sammanfattning

Projektnamn

Timber on Top

Status

Pågående

Område

Bygg, Träteknik

RISE roll i projektet

Partner (och formell koordinator)

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

7 MSEK

Partner

Skogsindustrierna, Trästad Sverige, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet + 30 företag

Finansiärer

Vinnova

The UN sustainable development goals

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51
marie.johansson@ri.se

Läs mer om Marie