Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CIRCLA - spårbarhet för hållbara värdekedjor

Resilient och hållbar produktion - greenfield & brownfield produktions

Resiliens och hållbarhet är viktiga krav för konkurrenskraftig tillverkning i framtiden. 
Detta projekt hanterar utmaningar för tillverkningsföretag som bygger nya fabriker (greenfield projekt) eller bygger om produktion (brownfield projekt).

Syfte och mål

Att utveckla ett ramverk som proaktivt stöder svensk tillverkningsindustri att ligga i framkant i övergången mot cirkulär produktion och skapa förutsättningar för resiliens och hållbarhet ur ett helhetsperspektiv.

De två målen är: a) att bestämma de väsentliga elementen i ett resilient och hållbart produktionssystem, och b) att skapa en utvecklingsprocess som stöder en sådan utveckling. Praktisk kunskap kommer att utvecklas relaterat till innehåll och förutsättningar, ur ett helhetsperspektiv.

Ramverk för produktionsutveckling

Projektet bidrar till industriell nytta då ett ramverk tas fram för att stödja företag i sin strategiska produktionsutveckling för framtida krav.

Olika industriella aktiviteter genomförs för att sprida och utveckla resultaten tillsammans med företag. Samtidigt vidareutvecklas innehåll i olika ingenjörsutbildningar och utbildningar riktade till yrkesverksamma med insikter som kommer från projektet. 

Projektet RaSP ingår i projektportföljen i det strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030 som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Sammanfattning

Projektnamn

RaSP

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

7 200 000 SEK

Partner

Jönköping University, RISE , Luleå Tekniska Universitet, Polarbröd AB, Havredals Biodevelop AB, Falks Metall AB, 3button group AB, P9 projekt AB, Kerstin Johansen, projektledare, Jönköping University, Kristina Säfsten, Jönköping University, Anna Öhrvall Rönnbäck, Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 70 780 60 54

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.