Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild på sjuksköterskor

Arbetsmiljö en social investering?

RISE Social & Health Impact Center och SKR arrangerar gemensam konferens om utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik, där en modell om tre insatser implementerats för att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön inom kommunerna.

Under förmiddagen fokuserar vi på bakgrunden till projekten, det operativa arbetet i kommunerna samt förändringsledning och dess avgörande roll för implemtenting av insatserna likväl för projektet som helhet. Eftermiddagens program kretsar kring utfallskontrakten som samarbetsform och dess resultat. Vi diskuterar utvecklingen av sociala investeringar i Sverige, och hur vi kan främja arbetet med sociala investeringar i en svensk kontext. Bland annat lyfter vi RISE pågående arbete med en förstudie för en nationell utfallsfond.

Talande är bland annat Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR, projektledare för arbetet inom respektive kommun, samt från RISE projektledare Dorthe Norman och Tomas Bokström, som leder arbetet för Social & Health Impact Center och även är ansvarig för fokusområdet Preventiv Hälsa. 

Varmt välkomna till evenemanget! 
Anmälningslänk nedan via SKR:s hemsida.

Om du vill läsa uppföljningen av kommunens arbete finns en länk till rapporterna här.

Konferens - Arbetsmiljö en social investering?
11 apr 2022
10:00-15:00
Digitalt via zoom
8 april 2022

Kostnadsfritt

Obegränsat antal platser
Digitalt,