Skip to main content
RISE logo

Niklas Thidevall

Forskare - jurist

Email niklas.thidevall@ri.se

Location Lund

Unit Mobilitet i transformation (102302)

Niklas Thidevall är jurist och arbetar med policyutveckling inom mobilitet och digitala system. Det är områden där teknikutvecklingen går fort, och regelverk och definitioner kan därför skapa utmaningar för att testa nya produkter och tjänster i en verklig miljö. Genom att aktivt arbeta med de juridiska aspekterna och med policyutveckling inom området bidrar RISE till att få saker att underlätta utvecklingen exempelvis genom att göra det möjligt att gå från innovation till marknadsintroduktion snabbare eller att bredda användningsområden av ny teknik.

Niklas har en bred bakgrund från juridiken med erfarenhet från affärsjuridisk advokatbyrå, domstol och nu senast Statsrådsberedningen. Han har stor erfarenhet av arbete med policyutveckling och att sätta juridiska problem i ett större sammanhang.