Skip to main content
RISE logo

Claus Popp Larsen

Fokusområdesledare för Uppkopplade städer

Tel +46 10 228 41 15

Email clauspopp.larsen@ri.se

Location Kista

Unit Uppkopplat samhälle (102507)

Ask me about
Ask me about