Skip to main content
RISE logo

Björn Alriksson

Forsknings- och Affärsutvecklare

Location
Örnsköldsvik
Unit
Bioraffinaderi och energi (101400)
Ask me about
Ask me about