Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Återvinning och återanvändning av resurser ur av avloppsvatten -Syntes

Projektet syftar till att sammanställa kunskap om återanvändning och återvinning av resurser ur avlopp. Projektet tar ett brett grepp om frågeställningen, men fokuserar på sammanställning av praktiska erfarenheter. Resurser kan utgöras av såväl vattenresurser, näringsämnen, kol och andra ämnen såväl som energi. 

Arbetet i projektet delas in i tre huvudsakliga delar, alla syftandes till att utgöra ett framtida kunskapsunderlag för aktörer och beslutsfattare att kunna agera efter aktuellt kunskapsläge.

I projektets inledande faser arbetas med identifiering och kvantifiering. Här utreds behov av och tillgång på resurser som återfinns i olika typer av avloppsvatten utifrån säväl ett nuläge som utifrån framtidsscenarier. Här beskrivs tekniker inom området utfrån teknikmognad, potential och erfarenheter. Här undersöks också de regelverk som möjliggör respektive hindrar utveckling inom området samt den kunskap som finns om acceptans av återvunna produkter från avloppsvatten. Slutligen i denna inledande del beskrivs risker och verktyg för resursutvinning från avlopp. 

I en andra del av studien görs framtidsscenarier där risker och nyttor utifrån del ett beskrivs utifrån några olika scenarier för framtiden.

I projektets slutskede kommer rekomendationer tas fram, syftandes till att hjälpa myndigheter och andra aktörer att kunna arbeta mot en hållbar resurshantering från avloppsflöden.

Sammanfattning

Projektnamn

Syntesprojekt: Resurser ur avloppsvatten

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3 miljoner kr

Finansiärer

Naturvårdsverket

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser

Kontaktperson

Elin Kusoffsky

Projektledare

+46 10 516 69 90

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.