Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biologisk metanisering

Biologisk metanisering är en teknik som används för att producera metan från andra gaser. Tekniken ökar potentialen för metanproduktion genom att svårrötade fasta material kan förgasas och därefter omvandlas till biogas. Den möjliggör också att omvandla koldioxid till metan genom nyttjande av vätgas. 

Metanisering är en process som går ut på att skapa metan från andra gaser. Syftet är att öka produktionen av mer klimatneutral metan och på så vis bidra till både utfasning av fossila energislag och ett minskat importberoende. Det finns två teknikspår: katalytisk och biologisk. Vid biologisk metanisering är det metanbildande mikrober som driver omvandlingsprocessen. En annan vanligt förekommande term för biologisk metanisering är gasfermentering, som dock är en samlingsterm som även innefattar fler tekniker.  

Syngasmetanisering utgår från syngas för metanproduktion. Värdekedjan startas med att ett fast material, till exempel restströmmar från skogsindustrin som omvandlas termokemiskt genom förgasning eller pyrolys. Processerna genererar en gasfas som kan vidareföräldlas genom biologisk metanisering till biometan. Genom värdekedjan omvandlas således ett lågvärdigt fast bränsle till en högvärdig energibärare i form av metan vilken kan ersätta fossil gas (tidigare kallat naturgas). 

RISE har arbetat med biologisk syngasmetanisering i Trickle Bed Reactor (TBR) i flera projekt och varit del av utvecklingen av konceptet. Genom tekniken skapas hållbara värdekedjor med högt utnyttjande av de resurser som finns i restprodukter från skogsindustrin. De stora fördelarna med det biologiska teknikspåret är dess tolerans mot föroreningar, hög selektivitet mot slutprodukten metan, de lägre processtryck och processtemperaturer som kan hållas samt den lägre investeringströskeln som medför skalbarhet nedåt och gör tekniken användbar även för relativt små anläggningar.  

En annan användning av biologisk metanisering är att uppgradera rågas (biogas) med hjälp av vätgas-spetsning i en metaniseringsreaktor. Med hjälp av vätgas kan kvarvarande koldioxid omvandlas till metan och en utökad produktion av metangas uppnås. På så sätt utnyttjas kolatomerna mer effektivt.  

RISE ligger i teknikens framkant och har inom området en rad samarbeten nationellt och internationellt. Biologisk syngasmetanisering, som inte finns i fullskala ännu, har visat sig effektiv i labbskala under de senaste åren i skala om 5-35 L reaktorvolym. Just nu pågår byggnationen av en större pilotanläggning med 5m3 reaktorvolym och kommande pilotkörningar (från och med 2024) ska besvara om reaktoreffektiviteten påverkas av uppskalningen. 

Johan Andersson

Kontaktperson

Johan Andersson

Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Berg

Kontaktperson

Karin Berg

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 516 66 83

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.