Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Caroline Haglund Stignor

förstärkningområdesledare Robust och Flexibelt Energisystem ,Senior Forskare

Tel +46 10 516 55 45

E-post caroline.haglundstignor@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Industriell omställning (104105)

Caroline leder en sektion som arbetar med forskning och innovation med koppling till hållbara energisystem, innefattande värmepumpsteknik, solenergi, ventilationsteknik, luftbehandling, luftrening, kalibrering, miljötålighet, förbränning, aerosolteknik och beteende och upplevelser med koppling till energianvändning. Sektionen driver ett antal testbäddar inom dessa områden, bland annat storskaliga klimatkammare och solsimulatorer. Sektionens verksamhet spänner därför över hela innovationscykeln och inom mycket av verksamheten kombineras såväl olika teknikområden som teknik med samhällsvetenskapliga metoder.

Hon arbetar även aktivt inom Heat Pump Centre, som drivs av RISE, och programkontor kommunikationscenter för IEAs internationella samarbetsprogram inom värmepumpande teknik och har därmed många kontakter både inom akademin, industrin inom detta område och representanter för energimyndigheter i många länder. Hon bidrar även till utformningen av europeiska ekodesign- och energimärkningsförordningar för uppvärmnings- och ventilationsprodukter genom olika uppdrag och forskningsprojekt och har ett stort engagemang i europeiskt standardiseringsarbete. Hon är bland annat ordförande för den svenska tekniska kommittén på SIS för värmepumpar och expert i europeiska arbetsgrupper. Caroline har en forskarutbildning inom värmeöverföring och har genomfört ett antal forskningsprojekt inom områdena värmepumpande teknik och livsmedelskyla.