Skip to main content
RISE logo

Wood-based textiles will become more common

+ Show more

What we do in textile

Story

Breakthrough in textile recycling

Read more

The Blend Re:wind separation process makes it possible to recycle mixed-textile clothing, for example cotton-polyester blends. This new process is unique in the world.

Story

Sensor shirt keeps track of health

Read more

It is increasingly important for doctors to have the correct data on which to base their judgements. RISE is helping to develop a shirt that can aid stroke, epilepsy and Parkinson’s patients.

Story

Paper or textile – why not textilepaper?

Read more

Avfall från textilåtervinningen kan tas tillvara och användas för att bli papper. Genom att avfallet utnyttjas som råvara istället för att det bränns upp kan vi minska vår miljöpåverkan.

Story

Balancing fire safety with chemical-free furnishings

Read more

De flesta dödliga bränder sker i våra bostäder. Möbler och inredning är det första som antänds. Det är viktigt att det finns brandsskyddskrav. Men hur höga ska de vara? Och hur kan industri och myndigheter hitta miljövänliga och hållbara lösningar.

Story

“I want to believe that we can change”

Read more

projects in textile

Project

Novel processes for sustainable cellulose-based materials

Read more
Project

A sustainable dyeing process for recycling textiles

Read more
Project

RE:Source

Read more

Find more projects

Show all