Skip to main content
RISE logo

Deformable paper may have a role to play in the new paper industry

+ Show more

Det här gör rise inom massa och papper

Story

Smart paper can clean dirty air

Read more

Researchers at RISE have developed a paper containing zinc oxide. The paper has electrical properties and may be a future solution in the fight against air pollution.

Story

Mini-factory for testing new materials

Read more

RISE har utvecklat en flyttbar minifabrik, som låter kunder inom pappersindustrin testa om nya, starkare pappersmaterial är möjliga att producera i en redan etablerad pappersmaskin.

Story

Paper or textile – why not textilepaper?

Read more

Avfall från textilåtervinningen kan tas tillvara och användas för att bli papper. Genom att avfallet utnyttjas som råvara istället för att det bränns upp kan vi minska vår miljöpåverkan.

Story

Corrugated cardboard for perfume

Read more

Parfymförpackningar i wellpapp ska visa hur materialet kan användas i helt nya användningsområden, som till exempel skönhetsindustrin. Det är tanken bakom Scent by RISE. Att jobba med demonstratorer har varit ett framgångsrikt recept för att visualisera forskningsresultat.

Find more stories

Show all
Story

Mini-factory for testing new materials

Read more

RISE har utvecklat en flyttbar minifabrik, som låter kunder inom pappersindustrin testa om nya, starkare pappersmaterial är möjliga att producera i en redan etablerad pappersmaskin.

Test and demo

Testbed for highly deformable papers

Read more

projects in pulp and paper

Project

Product variability and advanced analytics in papermaking

Read more
Project

Strategic synergies and conflicts in the pulp and paper industry

Read more
Project

Foam materials of forestry side-streams

Read more

Find more projects

Read more
Tomas Anderson

Contact

Tomas Anderson

Storprojektledare

+46 10 228 45 75
tomas.anderson@ri.se

Read more about Tomas