Skip to main content
RISE logo

Control over corrosion and costs

+ Show more

Det här gör RISE inom korrosion

Berättelse

Korrosionsprovning för alternativt räckesskydd

Läs mer

I Sveriges statliga vägnät ingår 16 018 broar. Underhållskostnader för rostangrepp på broräckesmaterial uppgår till miljonbelopp varje år. Finns alternativ? RISE har genomfört en studie med räckesskydd i polyuretan med en filterduk av polyester.

Corrosion problem solved by DNA analysis

Read more
Story

Preventing the Sundsvall bridge from rusting

Read more

På grund av ett bakterieangrepp rostar Sundsvallsbron i snabbare takt än det var tänkt och den riskerar att inte hålla i de 120 år som planerat. RISE har tittat på möjliga metoder för att komma till rätta med problemet.

Projekt inom korrosion

Project

Corrosion modelling in new concrete types

Read more
Project

Smart materials for early corrosion sensing in plastics

Read more
Project

Optimal maintenance of hot-dip galvanized steel structures

Read more

Find more projects

Show all