Skip to main content
RISE logo

Viktoria Jonasson

Högskoleingenjör

Location
Borås
Unit
Temperatur och elektrisk primärmetrologi (105103)