Skip to main content
RISE logo

Markus Norström

Affärs- och innovationschef

Tel +46 10 516 58 84

Email markus.norstrom@ri.se

Location Göteborg

Unit Affärsutveckling (109204)