Skip to main content
RISE logo

Maria Ehrnell

Ingenjör

Tel +46 10 516 67 18

Email maria.ehrnell@ri.se

Location Göteborg

Unit Processteknik, säkerhet och hygien (101205)