Skip to main content
RISE logo

Jonas Lindqvist

TF Enhetschef Tillämpad digitalisering

Tel +46 70 212 90 99

Email jonas.lindqvist@ri.se

Location Hudiksvall

Unit Tillämpad digitalisering (102207)

Related