Skip to main content
RISE logo

Agneta Jakobsson

Ställföreträdande teknikområdes ansvarig

Tel +46 10 516 56 25

Email agneta.jakobsson@ri.se

Location Borås

Unit Dimension och position (105101)

Related