Skip to main content
RISE logo

Kristina Mjörnell

Affärs- och innovationsområdeschef

Tel +46 10 516 57 45

Email kristina.mjornell@ri.se

Location Göteborg

Unit Säkerhet och transport (105000)

ORCID 0000-0002-3863-0740

Related